Xamkista valmistuneet ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat ovat tyytyväisiä oppimisympäristöihin, palautteeseen ja arviointiin, opintojen sisältöön, opetukseen ja opintojen suunnitteluun ja ohjaukseen.

Kaikki ammattikorkeakouluista valmistuvat tutkinto-opiskelijat vastaavat ammattikorkeakoulujen ja opetusministeriön yhteiseen ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyyn (AVOP). Opiskelijat vastaavat kyselyyn noin kolme viikkoa ennen valmistumisajankohtaa.

AVOP-kyselyn kysymykset koostuvat seitsemästä osiosta, jotka ovat: taustatiedot, opetus ja oppiminen, kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja kieliopinnot, työelämäyhteydet ja työelämäneuvonta, harjoittelu, opinnäytetyö ja opiskelutyytyväisyys.  Tuloksia käytetään ammattikorkeakoulujen toiminnan kehittämiseen sekä valtakunnallisesti koulutuksen ohjauksessa ja rahoituksessa.  AVOP-kyselyssä asteikko on 1-7, jossa 1= Täysin eri mieltä, 4 = Siltä väliltä, 7 = Täysin samaa mieltä.

AVOP-kyselyyn vastasi vuonna 2018 Xamkista yhteensä 198 valmistuvaa opiskelijaa, joka on 96 prosenttia Xamkista valmistuneista opiskelijoista. Kyselyn tulokset olivat pysytelleet samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kyselyn kokonaiskeskiarvo oli 5,3, joka oli hieman matalampi kuin kaikkien AMKien keskiarvo (5,4).

Paras kokonaiskeskiarvo (ka 6,1) oli Mikkelin Metsätalouden liiketoimintaosaamisen koulutuksessa ja toiseksi paras kokonaiskeskiarvo oli Mikkelin Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutuksessa (ka 5,8).

Parhaimmat keskiarvot (suluissa oleva luvut ovat edellisen vuoden keskiarvoja)

  • Oppimisympäristö. 5,5 (5,5). Kaikkien AMKien keskiarvo 5,4.
  • Palaute ja arviointi. Keskiarvo oli 5,5 (5,4) ja AMKien keskiarvo 5,4.
  • Opintojen sisältö. Keskiarvo oli 5,3 (5,2) ja AMKien keskiarvo oli 5,2.
  • Opetus. 5,6 (5,5). AMKien keskiarvo 5,7.
  • Opintojen suunnittelu ja ohjaus. Keskiarvo oli 5,4 (5,3), ja AMKien keskiarvo 5,5.

Matalin keskiarvo

  • Työelämäneuvonta. Keskiarvo oli 3,9 (4,0), AMKien keskiarvo 4,0.