Hybridirakentamisen seminaarissa Savonlinnassa 25.3. keskustellaan alan kärkiasiantuntijoiden johdolla rakentamisen tulevaisuudesta ja etsitään ratkaisuja kestävän rakentamisen edistämiseksi.

Jokainen rakennus on tulevaisuudessa hybridirakennus, jossa eri materiaalit yhdistyvät tietomallinnuksen avulla yhdeksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi.
Rakentamisen ympäristövaikutuksia tulisi tulevaisuudessa vähentää ja lisätä rakennusmateriaalien kierrätettävyyttä. Muun muassa näihin haasteisiin etsitään vastauksia Savonlinnan seminaarissa.

Seminaarissa ovat mukana keskeisimmät tahot ympäristöministeriöstä etujärjestöihin.

Matti Kuittinen ympäristöministeriöstä kertoo, kuinka elinkaariajattelu ja vähähiilinen rakentaminen ovat osa jokaisen rakennushankkeen tulevaisuutta. Nopeasti tapahtuvassa kehityksessä materiaalineutraliteetti on turvattava. Jussi Mattila (Betoniteollisuus ry), Mikko Viljakainen (Puuinfo Oy) ja Kimmo Järvinen (Teknologiateollisuus ry) rakentavat osaamisellaan vahvan kuvan hybridirakentamisen tulevaisuudesta. Lopuksi tietomallinnuksen pioneeri Arto Kiviniemi esittää näkemyksen tietomallinnuksen roolista kestävässä rakentamisessa.

Seminaari on suunnattu kuntapäättäjille, alan yrityksille, opiskelijoille sekä kaikille rakentamisesta kiinnostuneille.

Hybridirakentamisen seminaari järjestetään maanantaina 25.3.2019 kello 12.00-16.00.
Paikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Auditorio SA140, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna.

Tilaisuuden ohjelma: www.xamk.fi/hybridi

Seminaarin järjestää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hanke Rakennusklusterin osaajat Etelä-Savossa – RAKES 2020.

Lisätiedot:

Projektiasiantuntija Kiti Venäläinen, RAKES 2020 -hanke, Xamk, puh. 040 663 0546. www.xamk.fi/rakes

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Ammattiopisto SAMIedu ja Etelä-Savon ammattiopisto ovat yhdessä käynnistäneet laajan koulutusprojektin, joka tähtää Etelä-Savon rakennusalan yritysten osaamisen ja kilpailukyvyn parantamiseen. RAKES 2020 -hankkeessa kartoitetaan rakennusteollisuuden osaamistarpeita ja suunnitellaan tarpeiden perusteella uusia oppimispolkuja sekä koulutussisältöjä.
Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2018-30.6.2020 ja rahoitetaan pääasiallisesti Euroopan unionin Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.