Biotalous kuuluu Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärkialoihin. Resurssitehokkuus, vähähiilisyys, bio- ja kiertotalous ovat teemoja, joille on nähtävissä kasvavaa kysyntää myös maakunnallisesti. Metsäteollisuudella on vahva rooli biotaloudessa, mutta biotalous liittyy vahvasti myös muihin sektoreihin, joissa haetaan uusiutumattomien materiaalien tilalle uusiutuvia.
Biotalous luo uutta liiketoimintaa muun muassa kiertotaloudessa, joka on yksi maailman nopeimmin kasvavista liiketoiminta-alueista.

Jotta biotalousalan osaavan työvoiman saatavuus saadaan Kymenlaaksossa turvattua, luodaan alueellinen osaamispääomaa lisäävä toimintamalli.  Tätä varten on tarpeen luodata tulevaisuuden näkymiä sekä asiantuntijoiden että paikallisten yritysten kanssa.

Pohditaan yhdessä tulevaisuuden osaamista 25.1.2018

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu järjestää Kouvolassa Hotelli Vaakunassa torstaina 25.1.2018 klo 12.30-16.00 biotalousalan tulevaisuuden osaamisen työpajan.
Tilaisuudessa pohditaan, millaista bio- ja kiertotalousalan osaamista Kymenlaaksossa on ja mitä meillä tulisi olla? Miten ja millä keinoin pitäisi kehittää osaamista bio- ja kiertotalouden alueilla? Tilaisuudessa keskustellaan näistä kriittisistä kysymyksistä ja alueellisista osaamistarpeista. Asiantuntijoina tilaisuudessa ovat projektipäällikkö Helena Tarvainen-Puhakka Karelia-ammattikorkeakoulusta ja johtava tutkija Lauri Sikanen Luonnonvarakeskuksesta.  Biotalousalan tulevaisuuden osaamisen työpajassa haastetaan myös yritykset tuomaan esiin omia näkökulmiaan tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Työpajaan ovat tervetulleita Kymenlaakson biotalousalan yritykset sekä biotalousalan kehittäjät, tutkijat, asiantuntijat ja median edustajat.

Paikka: Hotelli Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, Kouvola

Tilaisuuden järjestäjinä ovat Xamkin KYMIEXACT-hanke, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto,  KYMBIO -hanke rahoittajanaan Euroopan aluekehitysrahasto sekä Kinno – Kouvola Innovation Oy.

 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Tiina Kirvesniemi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
tiina.kirvesniemi@xamk.fi
Puh. 044 702 8976