Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin Kuitulaboratorion ympärille muodostuva Biotuotetekniikan keskus vahvistuu entisestään Savonlinnassa. Vastikään varmistui EAKR-rahoitus uudelle kahden miljoonan euron laboratorioinvestoinnille. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö TEM on myöntänyt puoli miljoonaa euroa erityisavustusta tutkimushenkilöstön palkkaamiseen.

– Ministeriön myöntämä avustus on myös tunnustus siitä, että Savonlinnassa tehtävällä tutkimuksella on kansallista merkitystä, toteaa Xamkin kehitysjohtaja, vararehtori Kalevi Niemi tyytyväisenä.

Uuden korkeatasoisen metsäbiotekniikan erikoislaboratorion rakentaminen Kuitulaboratorion yhteyteen palvelee sekä Luonnonvarakeskus Luken tutkimusta että ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoimintaa. Runsaan 500 neliömetrin laboratoriotilojen rakentaminen alkaa heti, kun Savonlinnan kaupungin kaavapäätös saa lainvoiman.

Xamkin tutkimushenkilöstön määrän arvioidaan kasvavan kuudella uudella asiantuntijalla. Heidän on määrä erityisesti kehittää metsäbio- ja kiertotalouden liiketoimintoja sekä alan uusia tuotteita. Luke keskittyy laboratoriossa taimien kasvullisen lisäyksen teknologiaan.

Investointi ja uusien asiantuntijoiden saaminen vauhdittaa Savonlinnan teknologiapuistoon rakentuvaa ainutlaatuista metsäbiotalouden osaamiskeskittymää, joka on erikoistunut puun kasvulliseen lisäämiseen, puukuidun valmistusprosessiin ja uusien puupohjaisten tuotteiden kehittämiseen.

– Savonlinnassa on uskottu puupohjaisten materiaalien uuteen tulemiseen myös niinä vuosina, kun usko koko metsäsektoriin oli maassamme koetteilla. Nyt tutkimus- ja tuotekehityksen edellytykset parantuvat entisestään niin tutkimusympäristön, laitteistojen kuin osaamisen osalta, painottaa Kalevi Niemi.

Xamk edelleen Suomen suurin tutkimusammattikorkeakoulu

Viime vuoden tilastot koko ammattikorkeakoulukentän tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan volyymista ja ulkoisesta rahoituksesta todistavat, että Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on edelleen selvästi Suomen vahvin tki-ammattikorkeakoulu.

Xamkin ulkoinen tutkimusrahoitus oli viime vuonna peräti 12 miljoonaa euroa, kun seuraavaksi sijoittuneella Turun ammattikorkeakoululla vastaava luku oli 7 miljoonaa euroa. Kuitulaboratorion osuus tuloksesta on merkittävä. Kaikkiaan Xamkilla on tällä hetkellä tki-henkilöstöä yli 200.

 

Lisätietoja:

kehitysjohtaja, vararehtori Kalevi Niemi
kalevi.niemi@xamk.fi  puh. 040 569 8901

tutkimusjohtaja Lasse Pulkkinen
lasse.pulkkinen@xamk.fi  puh. 044 571 5861