Savonlinnan kaupunki tukee syksyllä Xamkissa alkavaa biotuotetekniikan koulutusta stipendeillä. Jokainen Savonlinnassa biotuotetekniikan opintonsa aloittava opiskelija saa 1000 euron stipendin, mikäli opintoja kertyy ensimmäisenä opiskeluvuonna 55 opintopisteen verran. Biotuotetekniikan koulutukseen voi hakea 5.4. saakka.

Biotuotetekniikka tutkii ja kehittää biomassasta kestäviä tuotantoratkaisuja teollisuuden tarpeisiin. Savonlinnassa profiloidutaan erityisesti korkeamman jalostusasteen tuotteisiin sekä mikrokiteisen selluloosan ja sellun uusiin käyttökohteisiin.  Koulutuksessa on 45 paikkaa, sekä päivä- että monimuotokoulutukseen.

– Uusi biotuotetekniikan insinöörikoulutus tulee kaupungin teknologiapuistoon, jossa sijaitsee toistakymmentä teknologia-alan yritystä sekä noin 400 työpaikkaa ja yritysten teknologiakehitystoimintoja – mm. Kuitulaboratorio. Tällainen toimintaympäristö muodostaa vetovoimaisen ja hyvän oppimis- sekä työharjoitteluympäristön, minkä opiskelijarekrytointia kaupunki haluaa tukea stipendeillä, toteaa Savonlinnan kaupunginjohtaja

Biotuotetekniikassa panostetaan käytännön taitoihin

Biotuotetekniikan koulutus pohjaa prosessitekniikan koulutukseen, jota Savonlinnassa on opiskellut lappeenrantalainen Maria Meuronen.

– Olemme opetelleet, millaisilla prosesseilla valmistetaan ihan arkipäivässä käytettäviä tuotteita, kuten esimerkiksi maitotölkkejä, paperia ja biopolttoaineita. Opintoihin kuuluu lisäksi kemian- ja metallurgisen teollisuuden opintoja.

Meuronen on pitänyt opinnoissaan mielenkiintoisimpana laboratoriotöiden tekemistä Savonlinnan Kuitulaboratoriolla. Kuitulaboratorio on poikkeuksellinen ympäristö biotuotetekniikan opiskeluun. Laboratorio on teollisuuden prosesseja tutkiva ja kehittävä tutkimusyksikkö, jossa panostetaan sellu- ja paperitekniikkaan, biomateriaalien jalostukseen sekä vesiprosesseihin yhdessä yritysten kanssa.

– On ollut todella hienoa päästä jo opiskeluaikana työskentelemään oikeassa tehdas- ja laboratorioympäristössä sekä päästä opettelemaan laboratoriovälineiden ja -laitteiden käyttöä, josta on varmasti hyötyä tulevaisuudessa.

Olennainen osa biotuotetekniikan opiskelua ovat yritysten kanssa tehtävät projektit ja harjoitustyöt. Yksi merkittävimmistä yhteistyökumppaneista on Andritz Oy.

Ohjattua harjoittelua tutkintoon onkin lisätty, jotta harppaus työelämään valmistumisen jälkeen olisi helpompaa ja työnantajat saisivat heti tarpeisiinsa koulittuja työntekijöitä.  Koulutuksesta valmistuneet työllistyvät sellu- ja paperi- ja metsäteollisuuden lisäksi niitä palveleviin yrityksiin, kuten laitevalmistajien palvelukseen.

 

Lisätietoja:

Xamk

· koulutusalajohtaja Matti Koivisto, puh. 050 312 4999, matti.koivisto@xamk.fi

·  lehtori Jarkko Männynsalo, puh. 040 631 6179, jarkko.mannynsalo@xamk.fi

Savonlinnan kaupunki

·  kaupunginjohtaja Janne Laine, puh. 044 417 4001, janne.laine@savonlinna.fi