Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mamk) on sopinut luontoystävällisen hiilidioksidin talteenottoprosessin kaupallistamisyhteistyöstä savonlinnalaisen CarbonReuse Finland Oy:n kanssa.

Hiilidioksidin hyötykäyttöön erikoistunut CarbonReuse Finland Oy myy ja edelleen kehittää Mamkin Kuitulaboratorion yhdessä yritysten kanssa kehittämää ympäristöystävällistä hiilidioksidin talteenottotekniikkaa. Sopimuksen kesto on 10 vuotta, ja se tarjoaa yritykselle maailmanlaajuisen käyttöoikeuden menetelmään.

– Odotamme markkinoita avautuvan biotuote- ja paperiteollisuudessa, kasvihuonelannoituksessa, kemikaalien valmistuksessa sekä energiateollisuudessa, toimitusjohtaja Timo Juutilainen CarbonReuse Finland Oy:stä sanoo.

– Mamk ja CarbonReuse Finland Oy ovat Suomessa edelläkävijöitä hiilidioksidin talteenoton ja hyötykäytön kehittämisessä. Käynnistynyt yhteistyö teknologian saattamiseksi teollisuuden käyttöön on suuri mahdollisuus uusien puhtaan teknologian työpaikkojen luomiseksi alueelle, teknologiajohtaja Lasse Pulkkinen Mamkista sanoo.

Menetelmälle syksyllä patentti myös Kiinassa

Vesikiertoon perustava luontoystävällinen hiilidioksidin talteenottotapa on tehokas ja täysin kemikaaliton. Talteenotto perustuu kaasujen veteen liukenemiseen ja niiden vedestä vapauttamiseen. Hiilidioksidi saadaan talteen teollisuuden savukaasuista, ja se voidaan kierrättää uudelleen käyttöön prosessien tehostamiseen ja erilaisten tuotteiden raaka-aineeksi.

Mamk sai menetelmälle patentin keväällä 2014. Menetelmälle myönnettiin patentti myös Kiinassa syksyllä 2016.

– Kiinaan myönnetty patentti parantaa osaltaan teknologian mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla, Juutilainen sanoo.

Jatkokehitystyö on parhaillaan käynnissä

Lisenssisopimuksen myötä menetelmän kaupallistamisesta vastaa CarbonReuse Finland Oy.

– Nuorena start-up -yrityksenä panostamme erittäin merkittävästi uuden talteenottoprosessin kaupallistamiseen. Tätä tukee tärkeällä tavalla juuri alkanut Etelä-Savon ELY-keskuksenkin tukema pilotointiprojektimme, jossa patentoitu prosessi toteutetaan ensimmäistä kertaa teollisessa mittakaavassa, projektipäällikkö Ville Laitinen CarbonReuse Finland Oy:stä sanoo.

Yhteistyö Mamkin Kuitulaboratorion kanssa jatkuu ja menetelmää kehitetään edelleen myös Mamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Parhaillaan menossa ovat tutkimushankkeet: Paikallisesti talteen otetun hiilidioksidin hyödyntäminen (LoCap) ja Innovatiiviset kaivosvesien puhdistusratkaisut ja ekotehokkaat pilotoinnit (iFORMINE). Hankkeita rahoittavat laaja joukko kaivos- ja metsäteollisuuden yrityksiä, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntaliitot ja Lapin liitto Euroopan unionin aluekehitysrahastosta.

Lisätietoja

Timo Juutilainen, toimitusjohtaja, CarbonReuse Finland Oy, p. 0500 751164, timo.juutilainen(at)carbonreuse.fi

Lasse Pulkkinen, teknologiajohtaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu, p. 044 571 5861, lasse.pulkkinen(at)mamk.fi