Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) on palkinnut Mediakasvatuksen perusteet -opintojakson Digiope-palkinnolla. Viestinnän lehtori Osku Kirin ja sosiaalialan lehtori Harri Mäkisen yhteistyönä toteuttama opintojakso on suunnattu erityisesti sosiaalialan opiskelijoille. Opintojaksolla yhdistyvät mediakasvatuksen teoreettinen tarkastelu sekä mediataitojen käytännön harjoittelu. Digiope-palkinto on Xamkin sisäinen tunnustuspalkinto, jonka tavoitteena on nostaa esille digioppimisen hyviä käytäntöjä.  

Mediakasvatuksen perusteet -opintojakson palkitsemista ehdottaneet opiskelijat kiittelivät erityisesti opintojakson ja toimintaohjeiden selkeyttä, kannustavaa palautetta ja opettajan läsnäoloa opintojaksolla. Opintojakso on ollut Xamkin omien opiskelijoiden lisäksi myös muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden käytettävissä  Kesälukukausi.fi-portaalin kautta.

Digiope-raati arvioi toteutuksen onnistuneeksi kaikilla arvioiduilla osa-alueilla. ”Opintojaksolla on hyvä, selkeä rakenne sekä monipuolinen sisältö ja materiaalit. Se on valoisa kokonaisuus, jossa erilaisten välineiden osaamistavoitteita tukevaan käyttöön on paneuduttu huolella. Kokonaisuus rakentuu itsenäisen opiskelun varaan ja sitä tukee opettajien vahva ohjaus. Videoluennot vahvistavat opettajan läsnäolon tuntua. Myös tekstin avulla ohjaaminen on innostavaa ja selkeää. Blogin kirjoittaminen opintojakson aikana tukee reflektointia ja syventää oppimista”, verkko-opetuksen koordinaattori Mirva Pilli-Sihvola kuvailee.  

Kaksi kunniamainintaa 

Kunniamaininnan saivat tänä vuonna opintojaksot Ympäristövastuullisuus organisaatiossa ja Viestintätaidot. Ympäristövastuullisuus organisaatiossa on ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittaville suunnattu opintojakso. Opintojakson on verkkoon toteuttanut lehtori Liisa Routaharju. Arviointiraadin mielestä opintojakson visuaalinen vaikutelma on selkeä ja aloitus kiinnostava. Opetusvälineitä on käytetty monipuolisesti ja mukana on myös käyttäjälähtöistä ajattelua. Opettaja on videoiden kautta rohkeasti läsnä persoonallisuudellaan ja osallistuu aktiivisesti keskusteluihin. 

Viestintätaidot-opintojaksolla opiskellaan niin kielenhuoltoa, tiedonhakua, tekstien tuottamista , tiimityötaitoja kuin kokous- ja neuvottelutaitojakin. Ammattikorkeakoulututkinnon perusopintoihin kuuluvan opintojakson sisältöä ovat olleet tuottamassa lehtorit Leena Griinari, Miia Karttunen, Osku Kiri, Ulla Korvenpää ja Asta Siekkinen sekä informaatikko Tapio Salmela. Opetuksesta ovat vastanneet Osku Kiri ja Asta Siekkinen. Raadin mukaan opintojakso on hyvä esimerkki siitä, miten jopa suullista viestintää ja tiimityötaitoja voi opiskella onnistuneesti verkossa. Verkkoneuvotteluharjoitukset tukevat konkreettisesti työelämässä tarvittavia tiimityöskentelytaitoja 

Digiope-palkinto  

Digiope-palkinto on Xamkin sisäinen tunnustuspalkinto, joka myönnetään vuosittain opettajalle, opettajaryhmälle, kurssin verkkototeutukselle tai verkkovälineiden luovalle käytölle. Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat tehdä Xamkin opiskelijat ja henkilökunta. Palkinto jaettiin nyt kuudennen kerran. 

Palkinnon saajan valitsee asiantuntijaraati, jossa ovat mukana opetuksen kehityspäällikkö, edellisen vuoden voittaja, verkko-opetuksen koordinaattori sekä vähintään yksi Xamkin ulkopuolinen asiantuntija. Voittajaa valitessaan raati kiinnittää huomiota erityisesti ohjaukseen ja tiedotukseen, toteutuksen rakenteeseen, osaamistavoitteita tukevaan ja innovatiiviseen välineiden ja menetelmien käyttöön sekä toteutuksen ulkoasuun. 

Lisätietoja 

Digiope-palkinnosta  http://blogit.xamk.fi/ekampus/vuoden-verkko-opetusteko/   

Digi.peda-seminaarista http://blogit.xamk.fi/ekampus/verkko-ope-seminaari/  

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Verkko-opetuksen koordinaattori Mirva Pilli-Sihvola 
P. 044 702 8490, mirva.pilli-sihvola@xamk.fi