Mikkelin ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston ja Kansalliskirjaston yhteinen digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus Digitalia järjestää 22. – 24. elokuuta digitaalisen tiedon kesäkoulun Helsingissä. Kesäkoulun paikat varattiin nopeasti, mikä kertoo suuresta mielenkiinnosta aiheeseen.

Kesäkoulu tarjoaa ajankohtaisen tietopaketin digitaalisten tietoaineistojen käsittelyn juridisista, eettisistä ja kulttuurisista kysymyksistä. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti digitaalisen kulttuurin, tiedonhallinnan ja sähköisen asioinnin korkeakoulututkinto-opiskelijoille ja tutkijoille. Osallistujia on kahdeksasta eri korkeakoulusta. Osa kurssilaisista taas pohtii tiedonhallintaan liittyviä kysymyksiä järjestötoiminnassa tai työssään arkistotoimessa.

– Monitieteinen kesäkoulu tarjoaa osallistujille erilaisia näkökulmia digitaaliseen tietoon ja sen käsittelyyn. Ymmärrys digitaalisen tiedon luonteesta on keskeistä eri alojen opiskelijoille ja asiantuntijoille, muistuttaa tutkimusjohtaja Noora Talsi Mikkelin ammattikorkeakoulusta.

Kesäkoulussa kuullaan johtavien asiantuntijoiden puheenvuoroja digitaalisen tiedon hallinnasta ja käsittelystä. Kuinka EU:n uusi tietosuoja-asetus vaikuttaa rekisterinpitäjien velvollisuuksiin? Saammeko enää arkistoida? Omistammeko kansalaisina omat tietomme? Entä kuinka varmistetaan digitaalisten aineistojen saatavuus ja käytettävyys esimerkiksi tutkimuksessa?

– Digitaalisuuteen liittyvä etiikka, aineistonhallinta ja digital humanities ovat keskeisiä tekijöitä tieteen ja yhteiskunnan rajapinnassa, kun katsotaan kohti tulevaisuutta. Ymmärrys niistä tarjoaa opiskelijalle työelämän valmiuksia ja henkistä pääomaa, sanoo professori Mikko Tolonen Helsingin yliopistosta.

Lisätietoja

Digitalia
https://www.xamk.fi/tiedotteet/mikkeliin-perustetaan-digitaalisen-tiedonhallinnan-tutkimus-kehittamiskeskus?preview_id=7869&preview_nonce=a65e221a22&_thumbnail_id=-1&preview=true
http://www.digitalia.fi , #DigitaliaFI

Kesäkoulu
• Noora Talsi, tutkimusjohtaja, sähköinen arkistointi ja digipalvelut, Mikkelin ammattikorkeakoulu, noora.talsi(at)mamk.fi, puh. 040 648 5020
• Mikko Tolonen, digitaalisten aineistojen tutkimuksen professori, Helsingin yliopisto, mikko.tolonen(at)helsinki.fi, puh. 044 3416965
• Miia Kosonen, TKI-asiantuntija, tutkimuskeskus Digitalia, Mikkelin ammattikorkeakoulu, miia.kosonen(at)mamk.fi, puh. 040 672 0694