Active Life Labin laajat hyvinvointimittaukset ja tietojen analysointi vahvistavat, että elintapaohjauksella todella voidaan vaikuttaa vähän liikuntaa harrastavien ja diabetesriskissä olevien kuntoon ja terveyteen.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimusyksikkö Active Life Lab ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote mittaavat ja kehittävät elintapaohjauksen vaikuttavuutta käytännössä. Elintapaneuvonnan alussa asiakkaan lähtötilanne kartoitetaan ja sen pohjalta laaditaan suunnitelma. Toiminnan keskiössä ovat liikunnan määrän ja laadun lisäys, unen lääkkeetön hoito sekä parempi ravitsemus.

Tervetuloa tutustumaan elintapaneuvonnasta saatuihin tuloksiin ja vaikuttavuuteen 16.4.2019 klo 11.00 Active Life Labiin Saimaa Stadiumille.

Mittaukset lisäävät tietoa ja asiakkaan motivaatiota

Active Life Lab kerää tietoa elintapaneuvonnan vaikuttavuudesta laajoilla hyvinvointimittauksilla. Yhteistyömallin avulla saavutetaan tutkimuksen näkökulmasta keskeinen kohderyhmä. Osallistujat saavat välittömästi palautteen mittauksista, mikä auttaa elintapaneuvonnan suuntaamisessa ja motivoi osallistujia elintapojen muuttamiseen. Essote taas hyödyntää tietoa palvelun kehittämisessä. Myös Xamkin hyvinvointialan opiskelijat osallistuvat mittausten toteutukseen ja analysointiin, ja saavat näin tärkeää kokemusta omalta alaltaan.

Ensimmäiset tutkimustulokset on julkaistu

Syksyllä 2018 Active Life Labin mittauksiin osallistui yhteensä 35 elintapaneuvottavaa Essoten palveluohjauksen kautta. Palveluohjauksen perusteena ovat liikunnan vähäisyys ja keskimääräistä suurempi diabetesriski kaikilla ikäryhmillä. Lisäksi unen ja ravitsemuksen tila arvioidaan. Vertailuryhmään osallistui 142 henkilöä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun henkilökunnasta ja eri yhdistyksistä.

Lähtötaso mitattiin syyskuussa ja seuranta toteutettiin joulukuun aikana. Lähtötilanteessa elintapaneuvottavien kehonkoostumus, fyysinen kunto, terveyteen liittyvä elämänlaatu, liikunta-aktiivisuus, liikunnan sisäinen motivaatio sekä sitoutuneisuus liikunnan harrastamiseen olivat vertailuryhmää heikommat.

Erot osoittavat, että elintapaneuvonnan palveluohjauksella voidaan saavuttaa tukea tarvitseva kohderyhmä. Tulokset kertovat paitsi elintapaneuvottavien heikommasta terveydentilasta, myös siitä, että heidän motivaatiotaan ja valmiuksia omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen täytyy tukea.

Kolmen kuukauden seurantajaksolla molempien ryhmien hyvinvointi parani. Elintapaneuvottavien kokema kivun tunne väheni vertailuryhmää enemmän. Vaikka elintapaneuvottavien fyysisessä kunnossa ei havaittu merkitseviä muutoksia, heidän sosiaalinen toimintakykynsä ja liikunnan suunnitelmallisuus paranivat. Vertailuryhmä onnistui vähentämään sisäelinten ympärille kertyneen rasvan määrää, alentamaan diastolista verenpainetta ja parantamaan kuuden minuutin kävelytestin, jalkaprässin ja puristusvoiman tuloksia. Elintapaneuvottavien tavoin heidän sosiaalinen toimintakykynsä parani. Lisäksi he kokivat olevansa pätevämpiä liikunnan harrastamisessa ja käyttävänsä liikkumisen mahdollisuudet paremmin hyväkseen.

Active Life Labin toiminta on käynnistynyt vauhdilla

-Active Life Lab toimii keväällä 2018 avatun Saimaa Stadiumin yhteydessä Mikkelissä.
-Käynnistyshankkeessa on toteutettu lähes 400 tieteellistä hyvinvointikartoitusta loppukäyttäjille.
-Kehittämisyhteistyössä on jo mukana 25 organisaatiota, ja verkostoon kuuluu yli sata organisaatiota.
-Yhteistyössä kumppanien kanssa on kehitetty 10 uutta palvelua, joita on testattu oikeilla kohderyhmillä.
-Eri alojen opiskelijat ovat olleet mukana kehittämisessä yli 500 opintopisteellä.
-2 uutta koulutusohjelmaa: Wellbeing Management (tradenomi) ja Dataperustaisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen (YAMK).

Active Life Labilla Saimaa Stadiumilla (Raviradantie 22, Mikkeli) 16.4.2019 klo 11 haastateltavana ovat Active Life Labin ja Essoten asiantuntijat sekä elintapaohjauksen asiakas Harri Valkonen.

Artikkeli elintapaohjauksen vaikutuksista on luettavissa Active Life Labin julkaisussa:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-159-0

Lisätietoja:

Arto Pesola, tutkimuspäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, p. 040 6411 504, arto.pesola@xamk.fi

Teemu Ripatti, Elintapaohjauksen kehittämispäällikkö, Etelä-Savon liikunta ry (ESLi), p. 040 3597 201, teemu.ripatti@essote.fi