Suomessa on liian vähän elintarvikeviennin ammattilaisia ja osaamista yrityksissä. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttama Elintarvikeviennin osaamiskoulutus (30 opintopistettä) vastaa tähän elinkeinoelämän esille tuomaan kehittämistarpeeseen. Elintarvikealan erityistarpeisiin suunnitellulla koulutuksella on vahva kytkentä työelämään ja tavoitteena on antaa hyvä pohja erilaisissa vientitehtävissä toimimiseen elintarvikealan yrityksissä.

– Varsinaista elintarvikevientiin liittyvää koulututusta ei Suomen korkeakouluissa vielä ole. Elintarvikeviennin koulutusta pitäisi kuitenkin saada myös osaksi korkeakoulujen tutkintokoulutusta vielä opiskeluvaiheessa oleville nuorille, jotka ovat kiinnostuneita yritysten kansainvälistymisestä. Lisäksi vientiosaamiseen keskittyvää koulutusta tulisi edelleen tarjota myös elintarvikealan yrityksille, kertoo Tarja Römer-Paakkanen Haaga-Heliasta.

Tavoitteena on lisätä ja vahvistaa elintarvikealan pk-yritysten ja niiden henkilöstön vientiosaamista ja -valmiuksia kouluttamalla asiantuntevaa työvoimaa. Pyrkimyksenä on myös lisätä sekä yritysten että alalle pyrkivien tulevaisuuden vientiosaajien verkostoitumista ja yhteistyötä.

Elintarvikeviennin osaamiskoulutuksia toteutetaan kaksi kertaa vuosien 2020-2021 aikana. Ensimmäinen toteutus alkaa Helsingissä 12.3. ja päättyy syksyllä 2020. Toinen koulutus järjestetään Rovaniemellä loppuvuoden 2020 ja kevään 2021 aikana.

Koulutus on herättänyt laajalti kiinnostusta, ja hakijoita on ollut runsaasti. Helsingin koulutukseen valituista suurin osa on ammattikorkeakoulussa opiskelevia nuoria. Koulutukset ovat osa Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun -hanketta, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoja:

Tarja Römer-Paakkanen +358 50 0981 393, tarja.romer-paakkanen@haaga-helia.fi
Merja Ryökäs +358 40 7375 407, merja.ryokas@xamk.fi
Sari Alatalo +358 40 1415 336, sari.alatalo@oamk.fi
Kirsi Muuttoranta +358 40 6692 200, kirsi.muuttoranta@lapinamk.fi

www.xamk.fi/eloa