Ennen pitkää paikalliset maanviljelijät eivät tuota vain perinteisiä maataloustuotteita, vaan myös uusiutuvaa sähköenergiaa, kuten aurinkosähköä.

Näin voi käydä, jos ainutlaatuinen sähköyhteisösimulaatiohanke Järvi-Suomen alueella menestyy.

FarmEnergy-projektissa on mukana kuusi maatilaa Juvalta, Haukivuorelta, Mikkelistä ja Leivonmäeltä. Paikallinen sähkönsiirto-operaattori Järvi-Suomen energia Oy, Luonnonvarakeskus, LUT-yliopisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) työskentelevät yhdessä reilun kahden vuoden aikana tutkien plussat ja miinukset energian toimittamisesta paikallisen energiayhteisön kautta.

Yhdessä tekeminen tällä tavalla on melko uusi konsepti ja uusi toimintatapa jakamistaloudessa. Energiayhteisöt tekevät jo voimakkaasti tuloaan Suomessa ja muualla Euroopassa. Yhteisöjen osakkaat hyödyntävät yhdessä energiaresursseja, kuten omaa sähköntuotantoa ja ne antavat merkittäviä taloudellisia, teknologisia ja yhteisöllisiä etuja jäsenilleen.

 

Maanviljelijä Antti Laitinen, Farmila Oy, kertoo:

”Kilpailu maatalousalalla on kovaa. Olemme jo vuosia etsineet vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja ja uusia tulonlähteitä. Yhteisötoiminnasta energia-asioissa meillä on aiempia positiivisia kokemuksia Juvalla toimivan biokaasulaitoksen osalta, jonne toimitamme syötteitä tilaltamme.

”Energiantuotannon käyttöönotto omalla tilallamme on iso investointi. Mutta jos tämä toimii, se voi saada aikaan merkittävää tuottoa, ei pelkästään maanviljelijöille, vaan kaikille alueella. Lisäksi on hienoa työskennellä yhdessä kaikkien näiden kumppaneiden kanssa edistääksemme vihreää siirtymää.”

 

FarmEnergy tukee siirtymistä fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan tuotantoon.

Projekti simuloi energiayhteisön sisäistä virtuaalista sähkömarkkinaa selvittääkseen, pystyykö tämäntyyppinen hajautettu energiayhteisö kilpailemaan paitsi paikallisella ja alueellisella tasolla, myös valtakunnallisesti.

Lisäksi luodaan toimiva hyödynjako-ohjelma energiayhteisön osakkaiden sisäiseen energiakaupankäyntiin. Tarkoitus on, että mikäli energiayhteisön toiminta on kansantalouden kokonaisnäkökulmasta kannattavaa, tämä hyöty jaetaan tasapuolisesti paitsi osakkailleen myös paikalliselle sähköyhtiölle.

Hankkeessa rakennetaan myös malli sähköyhtiön sähkönsiirtotariffille niin, että se mahdollistaa energiayhteisöjen toiminnan laajenemisen sekä kannattavan toiminnan myös sähkönsiirtoyhtiölle.

Hankkeen myötä on osoitettava millä tavoin jakeluverkkoyhtiöt hyötyisivät siitä, mikäli he olisivat valmiita alentamaan jakelumaksuja hajautetun energiayhteisön jäsenten välillä tapahtuvan virtuaalisen sähkönsiirron osalta.

Tariffimalli laaditaan jakeluverkkoyhtiölle. Sähköenergia siirtyy maatilalta toiselle eikä siinä välissä tarvita sähköenergian myyjää.

 

Keskeisenä hankeasiantuntijana toimiva Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun lehtori Kalle Pesonen on innoissaan tämän projektin eturintamassa Suomessa:

”Valitsimme Järvi-Suomen alueen, koska paikallinen jakeluverkkoyhtiö suhtautuu tunnetusti avarakatseisesti innovaatiotyöhön.”

 

Mikäli jakeluverkkoyhtiöille voidaan osoittaa hankkeen myötä energiayhteisöjen hyödyt ja lainsäädäntö kehittyy virtuaalisten energiayhteisöjen kannalta myönteisemmäksi, mahdollisuutta energiayhteisöjen muodostamiselle pystyttäisiin tarjoamaan tulevaisuudessa laajemminkin koko maan alueella. Tällä hetkellä laki on esteenä kiinteistörajoja ylittäville energiayhteisöille.

Rahoitus hankkeelle tulee Hämeen ELY-keskuksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 – 2020. Lopullisia tuloksia hankkeesta saadaan vuoden 2024 lopussa.

 

Lisätiedot:

Hankeasiantuntija lehtori Kalle Pesonen, puh. 050 597 4937

Yliopettaja Juha Korpijärvi, puh. 050 312 5060

Projektipäällikkö Anna Dunderfelt, puh. 050 341 9805