Xamkissa jatketaan etäopetusta ja –työskentelyä heinäkuun loppuun saakka. Kampukset pidetään suljettuina muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Xamkin tutkimuslaboratoriot ovat auki, mutta kaikki mahdollinen työ näissä yksiköissä tehdään etänä. Toiminnan kannalta välttämättömät asiakaskontaktit hoidetaan turvallisesti.
Tänä keväänä valmistuvien opiskelijoiden näytöt tai ohjatut simulaatiot ja muu välttämätön lähiopetus hoidetaan kampuksilla niin, että ne voidaan suorittaa alle 10 hengen ryhmissä noudattaen turvaetäisyyksiä ja poikkeustilaohjeistusta.

Myös maastossa tapahtuva opetus voidaan järjestää hallituksen tekemien kokoontumisrajoitusten puitteissa.

Xamkin kirjastot ovat rajoitetusti auki 11.5. alkaen, jolloin asiakkaat voivat noutaa kirjavarauksiaan. Tarkemmat ohjeet kirjaston verkkosivuilla ja viestintäkanavissa.

Xamkin kevään valmistumisjuhla toteutetaan virtuaalisesti 29.5.2020 ja juhlaan lähetetään kutsut keväällä valmistuville ja valmistuneille.

Ammattikorkeakoulut tiedottivat tänään valtakunnallisista amk-valintakokeista, jotka järjestetään kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe järjestetään 4.6. etänä ja toinen vaihe kampuksilla 23.-25.6.2020.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen, p. 050 312 5151, heikki.saastamoinen@xamk.fi

 

Koronaohje verkossa

Tietoa valintakokeista