Kotkan ja Kouvolan kampusten osalta etäopetusta jatketaan kaiken teoriaopetuksen sunnuntaihin 30.5. saakka. Mikkelin ja Savonlinnan kampuksilla opetuksessa noudatetaan hybridimallia*.

Sosiaali- ja terveysalan monimuoto-opintojen simulaatio-opetuksen ryhmäkoko on rajattu Mikkelissä 20 opiskelijaan, kaikilla muilla kampuksilla 6 opiskelijaan.

Johtoryhmä päätti myös, että uusien opiskelijoiden kampussuunnistuksia ei järjestetä syksyllä 2021. Kaikille uusille opiskelijoille on tarjolla verkko-orientaatio ja kampusten palveluihin tutustumista järjestään tilanteen mukaan.

Kaikki opetuksen ohjeet koskevat myös jatkuvaa oppimista eli avointa AMK:ta ja täydennyskoulutusta.

Xamkissa noudatetaan toiminta-alueen aluehallintovirastojen kokoontumisrajoituksia koskevia suosituksia. Voimassa ovat seuraavat henkilömäärien ylärajat: Mikkeli 50, Kotka ja Kouvola 20 sekä Savonlinna 50 henkilöä. Yleisötilaisuuksien järjestämistä koskevat henkilömäärärajoitukset eivät koske opetusta.

 

 

Lisätietoja

·    Koronaa koskevat kysymykset osoitteeseen korona@xamk.fi

·    Xamkin koronaohje xamk.fi-sivustolla 

·    Opiskelijat saavat opintojaksoja koskevat ohjeet opettajiltaan.

* Hybridimalli tarkoittaa, että tammikuussa 2021 ja syksyllä 2020 aloittaneet ryhmät ovat lähiopetuksessa, poikkeuksena Information Technology -koulutus, joka on etäopetuksessa. Jatkavien opiskelijoiden teoriaopetus järjestetään etänä. Käytännön opetus eli esimerkiksi simulaatiot, laboraatiot ja pajatyöskentely tai muu vastaava harjoitus järjestetään suunnitelmien mukaisesti kampuksilla kaikille lähiopetuksena, ja niissä on suojainpakko.​