Monipuolista, joustavaa ja ihmisläheistä – näin Etelä-Savon koulutustoimijat kuvailivat vahvuuksiaan työpajassa tammikuussa 2021.
Koulutusportti-hankkeen alkukartoitus vahvistaa käsitystä varsin kattavasta maakunnallisesta koulutustarjonnasta. Alkukartoituksen materiaalia hyödynnetään uusien koulutuspolkujen muotoilussa.

Etelä-Savossa toimivat oppilaitokset sidosryhmineen ovat yhdistäneet voimansa, jotta maakunnassa ja sen vaikutuspiirissä asuvat löytävät entistä helpommin tarpeitaan vastaavaa koulutusta, siirtymät koulutuksesta toiseen ovat ymmärrettävästi viestittyjä ja eteneminen ylipäätään mahdollista.

Tarkoituksena on viestiä Etelä-Savon koulutustarjonnasta houkuttelevasti, jotta opiskelu maakunnassa kiinnostaa. Osaava väestö puolestaan turvaa Etelä-Savon elinvoimaisuuden myös tulevaisuudessa.
Koulutusportti-hankkeen tavoitteena on Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen.

Joustavat koulutuspolut mahdollistavat eri oppilaitoksien ja koulutusasteiden tarjonnan hyödyntämisen. Esimerkiksi lukion opetussuunnitelman perusteet velvoittavat nykyisellään korkeakouluyhteistyötä. Etelä-Savossa asiaa tarkastellaan kuitenkin tätä laajemmin: toisen asteen ja korkeakoulujen lisäksi mukana kehittämisessä on vapaa sivistystyö.

Koulutuspolut tähtäävät työllistymiseen 

– Koulutuspolkujen pitäisi pystyä yhtä aikaa houkuttelemaan opiskelijoita sekä vastaamaan maakunnan osaamistarpeeseen nyt ja tulevaisuudessa, Koulutusportti-hankkeen projektipäällikkö Marianne Heikkinen toteaa ja jatkaa: – Kyseessä on mittava ponnistus, sillä eri tahojen tarpeissa on eroja. Hankkeessa pyritään löytämään yhteisiä tekijöitä, joiden päälle koulutuspolut muotoillaan.

Yhdistävänä tekijänä on alueelle työllistymisen mahdollisuudet. Tarve ja tarjonta eivät aina kohtaa: on aloja, joissa osaajista on jo nyt pula. Väestön rakennemuutos, ikääntyminen ja nuorten poismuutto alueelta hankaloittavat entisestään tilannetta tulevina vuosina.

Osa ongelmasta on myös tiedon puutteessa: erityisesti nuoret kokevat, että he tarvitsevat hyvinkin henkilökohtaista ohjausta koulutuspaikan valinnassa, osoittaa alkukartoituksen opiskelijatutkimus. Mielenkiinnon herättäminen ja tiedon lähteille ohjaaminen onkin yksi Koulutusportin tavoitteista.

Arjen yhteistyö maakunnan vahvuutena 

Eteläsavolaiset oppilaitokset ovat aktiivisia hakemaan yhteistyökumppaneita maakunnan rajojen sisä- ja ulkopuolelta. Keskusteluyhteys eri toimijoiden välillä kehittyy koko ajan. Kahdeksan osatoteuttajan, kumppaneiden ja lukuisten muiden sidosryhmien osallistaminen on myös Koulutusportti-hankkeen ytimessä.

Yhteistyötä myös arvostetaan. Koulutustoimijoille tehdyn kyselyn (35 vastaajaa) tulosten mukaan Etelä-Savossa on osaava ja innostunut koulutustoimijoiden joukko ja kova tahtotila kehittää. Yli puolet vastaajista näkee myös, että oppilaitosrajat ylittävä arjen yhteistyö on yksi alueen vahvuuksista.

Kohti digitaalista koulutusseikkailua ja opiskelijatarinoita 

Hankkeen aikana on herätelty ajatusta Etelä-Savosta tulevaisuuden oppimisympäristönä: koulutus ja oppiminen sidotaan entistä vahvemmin kiinni paikallisiin ilmiöihin, innovaatioihin ja kulttuuriin. Viestinnällisillä ratkaisuilla pyritään nostamaan maakunnan erikoisuuksia tietoisuuteen ja kertomaan Etelä-Savon omaa tarinaa.

– Tavoittelemme sellaisia koulutuspolkuja, jotka nostavat jo olemassa olevaa hyvää esille. Täällä on paljon vahvuuksia ja monipuolista tarjontaa. Toisaalta pitää huomioida, että jatkuvaan muutokseen ei pystytä vastaamaan pelkästään vanhoilla keinoilla, Heikkinen korostaa.

Ensimmäiset askeleet kohti uudenlaista viestintää otetaan digitaalisen koulutusseikkailun avulla. Tarkemmat raamit koulutusseikkailulle syntyvät syksyn 2021 aikana yhdessä koulutustoimijoiden kanssa.

Talven 2021-2022 aikana järjestetään myös kampanja, jota kaikki Etelä-Savon koulutuksesta kiinnostuneet pääsevät hyödyntämään. Monipuolinen koulutustarjonta nostetaan esiin aitojen opiskelijatarinoiden avulla.

Koulutusportti – Etelä-Savon veto- ja pitovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana -hanke on koonnut maakunnan nykytilaa kuvaavat tilastot, osaamisen ennakointidatan, oppilaitosten vahvuudet ja oppijalähtöiset tarpeet yhteen. Alkukartoituksen tulos herättelee katsomaan Etelä-Savon koulutuspolkuja kokonaisvaltaisesti: koulutustoimijat, elinkeinoelämä ja oppijat muodostavat yhdessä suunnan koulutuspoluille.

Alkukartoitukseen voi tutustua täällä: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/ymmarrys-etela-savosta-koulutusmaakuntana-ja-askelmerkit-koulutuspoluille-yhdessa-paketissa/

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Marianne Heikkinen, marianne.heikkinen@xamk.fi, 040 486 9649

Koulutusportti – Etelä-Savon veto-ja pitovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana -hanke toteutetaan 1.10.2020-31.12.2022. Rahoittajana Euroopan sosiaalirahasto.

Hanketta hallinnoi Xamkin nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia. Osatoteuttajina ovat Ammattiopisto Esedu, Ammattiopisto Samiedu, Seurakuntaopisto, Savonlinnan Kesäyliopisto, Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, Ammattiopisto Spesia ja Mikkelin yliopistokeskus (toteuttajana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti).
Kumppaneina hankkeessa toimivat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Mikkelin kesäyliopisto, LUT-yliopisto & Aalto-yliopisto, Suomen Nuoriso-opisto, Itä-Karjalan Kansanopisto, Tanhuvaaran urheiluopisto, Savonlinnan Taidelukio sekä Mikkelin lukiot.