Esimiestoiminnan ongelmat yrityksissä voivat näkyä esimerkiksi sairauspoissaolojen ja vaihtuvuuden kasvuna. Tuottavuudessa se tarkoittaa kymmenien tuhansien eurojen menetyksiä: sairauspoissaolojen aiheuttamat kulut ovat vain jäävuoren huippu kokonaistuottavuuden laskusta. Säännöllinen mittaaminen ehkäisisi ongelmien eskaloitumista ja auttaisi ennaltaehkäisevässä ratkaisemisessa. 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto ovat tarttuneet eteläsavolaisissa yrityksissä henkilöstöjohtamisen ja esimiestoiminnan haasteisiin ja pyrkivät lisäämään henkilöstön tuottavuutta yrityksissä.

Tiedosta-hankkeessa mukana olevien yritysten työelämän laatua arvioidaan sekä yritysten omien lukujen että henkilöstölle tehtävien työelämän laadun kyselyjen avulla. Henkilöstöjohtamisen kypsyysarvioinnin avulla kartoitetaan sekä henkilöstöjohtamisen kunnossa olevia että kehitettäviä alueita. Yrityksiä myös valmennetaan käyttämään seurannassa käytettävää laskentatyökalua.

Tarkoitus on saada pysyviä tuloksia parantamalla johtamiskäytäntöjä sekä osallistamalla henkilöstö ja esimiehet toiminnan kehittämiseen. Käytännön toimenpiteet ovat muun muassa esimiesten valmentamista, johtoryhmätyöskentelyn kehittämistä ja yhteisöllisyyden vahvistamista. Esimiestyön kehittämisen tukena voidaan käyttää myös tekoälyä hyödyntävää simulaatiota, joka mallintaa yritysten henkilöstötuottavuuden kehitystä.

Työ perustuu kansainvälisesti hyväksyttyyn, Lapin yliopiston apulaisprofessori Marko Kestin henkilöstötuottavuuden malliin.
Keskiviikkona 25.4. teemaa käsitellään Tiedosta-teemaseminaarissa, joka on yksi kolmesta avoimesta, maksuttomasta seminaarista osana Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta -hanketta.


25.4.2018 klo 12.00-16.00

Tiedosta-teemaseminaari 2.

-Syventävää tietoa työelämän laadun kehittämiseen
-Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt ja punainen lanka
-Asiakascase käytännössä

Paikka: XAMKin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli, NC25


Työhyvinvointi lisää tuottavuutta

Yleensä ne esimiehet jotka eniten tarvitsevat kehittämiseen tukea, vähiten sitä osaavat tai uskaltavat pyytää. Jos Suomen työvoiman kokema työelämän laatu kohenisi 5 %, niin yritykset tekisivät 3 miljardia euroa enemmän käyttökatetta. Kyse on siis kansantaloudellisesti merkittävästä asiasta.
Työelämän laatu on tuotantotekijä, jota tulisi johtaa paremmin. Oikein mitattu työelämän laatu kertoo henkilöstön suorituskyvystä. Kun mittaukseen perustuvassa kehittämistyössä huomioidaan työntekijän motivaatio ja siihen vaikuttavat tekijät, on mahdollista kohottaa henkilöstötuottavuutta inhimillisesti kestävällä tavalla.


Lisätietoja:

Tiedosta-hanke: projektipäällikkö Tuulevi Aschan, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
p. 040 637 8841, tuulevi.aschan@xamk.fi

Työelämän laadun ja tuottavuuden väliset yhteydet: Marko Kesti, Lapin yliopisto,
p. 040 717 8006, marko.kesti@ulapland.fi
https://markokesti.wordpress.com/

Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta –hanketta 1.1.2017–31.3.2019 aikana toteuttaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu yhdessä Lapin yliopiston kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta. Lisätietoja: www.xamk.fi/tiedosta.