Dronejen eli miehittämättömien ilma-alusten (engl. Unmanned Aerial Vehicle, UAV) käyttö lisääntyy nopeasti. Monitieteisen FUAVE-tutkimuskonsortion tavoitteena on perustaa uusi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppanuusverkosto, joka tukee tulevaisuuden miehittämättömään ilmailuun ja sen sovelluksiin liittyvän suomalaisen tietopohjan ja liiketoiminnan kehittämistä.

– Visiomme on, että kontrolloidut testialueet ovat miehittämättömän ilmailun ja sen sovellusten kestävän kehittämisen perusta. Tällaisten testialueiden tulisi toimia kaupunki- tai maaseutualueiden Living Lab -ympäristöinä, jotka tarjoavat yhden luukun palvelupisteen miehittämättömän lentotoiminnan tutkimukseen ja yritystoimintaan sekä sovelluksiin, toteaa konsortion johtaja, tutkimusprofessori Eija Honkavaara Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.

Suomen UAV-ekosysteemi (Finnish UAV Ecosystem) eli FUAVE-konsortio luo kestävän perustan testialueiden kehittämiselle ja hyödyntämiselle. Testialueita voidaan käyttää alustoina muun muassa turvallisten ja säänkestävien lentolaitteiden ja sensoreiden kehittämiseksi. Niillä voidaan myös kehittää ratkaisuja skaalautuvien kaupunkien tai maaseudun ilmaliikenneratkaisujen toteuttamiseksi. Dronejen ja muiden miehittämättömien ilma-aluksien määrä tulee vain lisääntymään, joten niille on luotava turvallisia liikenneratkaisuja.

– Hankkeen kunnianhimoinen tavoite on kehittää toimintaa koko Suomen kattavalla testialueverkostolla. Verkostoon kuuluvat Linnanmaa Oulussa, Jätkäsaari Helsingissä, Helsinki-East Aerodrome Pyhtäällä, OuluZone, Kemijärvi ja Sjökullan-testikenttä Kirkkonummella, kertoo projektipäällikkö Kimmo Paajanen Oulun ammattikorkeakoulusta. Paajanen vastaa hankkeessa kaupunkialueiden testialuetoiminnan kehittämisestä.

Yhteiskehittämistä sidosryhmien kanssa

FUAVE kehittää ekosysteemiä ja toimintamalleja testialueiden ympärille. Konkreettisina toimina ovat verkostoituminen ja yhteiskehittäminen sidosryhmien välillä, toimintaperiaatteiden kehittäminen kaupunki- ja haja-asutusalueen testialueille sekä huipputeknologian ja kaupallisten sovellusten demonstraatiot testialueilla.

– Reilut 20 yritystä ja yhteisöä antoivat sitoumuskirjeen hankkeelle ja erilaisten verkostojen kautta ekosysteemiin kuuluu jo yli sata toimijaa. Tavoitteena on saada yhteistyökumppaneiden kanssa aikaan Suomen kannalta vaikuttavia uusia saavutuksia ja innovaatioita drone-toimialalle, sanoo hankkeen sidosryhmätoiminnasta vastaava erikoistutkija Hannu Karvonen VTT:ltä.

FUAVE-ekosysteemin yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Suomen Akatemian tieteen lippulaivat 6G Flagship, FCAI ja UNITE.

Konsortion työllä vahvistetaan tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta

FUAVE sai noin 1,7 miljoonan euron rahoituksen Suomen Akatemialta. Hanke toteutetaan vuosina 2020–2022. Paikkatietokeskuksen vetämään tutkimuskonsortioon kuuluvat VTT Oy, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk.

Rahoitus on osa Suomen Akatemian erityisrahoitushakua, jolla tuetaan tutkimusperustaisia kumppanuusverkostoja, joissa korkeakoulut ja valtion tutkimuslaitokset verkostoituvat elinkeinoelämän kanssa korkeatasoisen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

Lisätietoja

Tutkimusprofessori Eija Honkavaara, Paikkatietokeskus, 029 531 4716, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Erikoistutkija Hannu Karvonen, VTT, 040 0216 396, etunimi.sukunimi@vtt.fi

Tutkimuspäällikkö Tuomo Hänninen, Oulun yliopisto, 050 575 8340, etunimi.sukunimi@oulu.fi

Projektipäällikkö Kimmo Paajanen, Oulun ammattikorkeakoulu, 040 661 2871, etunimi.sukunimi@oamk.fi

Tutkimusyksikön johtaja Tomi Oravasaari, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, 044 702 8289, etunimi.sukunimi@xamk.fi