Mikkelin ammattikorkeakoulussa (1.1.2017 alkaen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk) alkaa tammikuussa 2017 uusi erikoistumiskoulutus, jossa paneudutaan matkailualan kehittämiseen ja ennakointiin. Haku on käynnissä osoitteessa www.mamk.fi/koulutuskalenteri ja päättyy 27.11.

—  Koulutus antaa alan osaajille mahdollisuuden syventää asiantuntemustaan erityisesti kansainvälisyydessä ja digitaalisuudessa. Tavoitteena on tukea talouskasvua ja lisätä yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Kansainvälisen matkailun osaamista opiskelijat voivat syventää valitsemallaan kohdealueella; vaihtoehtoina ovat Venäjän, Japanin, Kiinan tai saksankielisen Euroopan markkinat, lehtori Tuula Höglund kertoo.

Huomisen matkailukohde -koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja se on suunnattu restonomeille (AMK) tai vastaavan koulutuksen tai työkokemuksen omaaville. Koulutus järjestetään Xamkin Mikkelin kampuksella 31.1.2017—31.5.2018.

Mikkelin ammattikorkeakoulu organisoi koulutuksen yhdessä Saimaan ammattikorkeakoulun ja Karelia ammattikorkeakoulun kanssa. Lisätietoja koulutuksesta on tarjolla sivulla www.mamk.fi/koulutus/erikoistumiskoulutus.

Uusi koulutusmuoto

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto ammattikorkeakouluissa tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Se on tarkoitettu työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon jo suorittaneille tai muuten vastaavan osaamisen hankkineille. Opintoja voidaan lukea osittain hyväksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Erikoistumiskoulutus on pitkäkestoista ja toteutetaan yhdessä työelämän kanssa. Sen laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Koulutus sopii henkilöille, jotka

  • haluavat syventää asiantuntemustaan
  • tarvitsevat työssään laajempaa tai monialaisempaa osaamista
  • toimivat asiantuntijoina yhteisöissä ja -verkostoissa
  • suuntaavat vaativampiin asiantuntijatehtäviin

Koulutus vahvistaa sekä alalla tehtävän tutkimuksen ja tuotekehityksen että työelämän välistä yhteyttä.

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulu (1.1.2017 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk)
Lehtori Tuula Höglund
040 835 7643, etunimi.sukunimi@mamk.fi