Puurakentamisen osaajat kokoontuvat yhteen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampukselle Kouvolaan 15.–17.1.2018. Puurakentamisen osaamispääoman kehittäminen koulutusyhteistyöllä -hankkeen workshop tuo yhteen muotoilijat (XAMK), insinöörit (XAMK), talonrakentajat (KSAO) sekä arkkitehdit (Aalto yliopisto).

Workshopin aikana osallistujat innovoivat uusia tilaratkaisuja uusien lähestymistapojen kautta sekä useiden mentoreiden avulla. Tämä on täysin uudenlainen tapa oppia ja työskennellä. Monialainen yhteistyö tarjoaa osallistujille laaja-alaisempaa näkemystä suunnittelun ydinkysymyksiin, ja auttaa näkemään suunnitteluprosessin uudella tavalla – toisilta oppien sekä toisia ohjaten. Tapahtuman yhteistyökumppani on Timberpoint Oy, joka vastaa CLT-puuelementtien toimituksesta.

Opiskelijoille ja medialle avoin seminaaripäivä 18.1.

Puuosaajien viikko päättyy torstaina 18.1.2018 järjestettävään kaikille opiskelijoille avoimeen seminaaripäivään. Seminaaripäivän aikana pureudutaan muun muassa puurakentamisen kestävään kehitykseen, kiertotalouteen sekä resurssitehokkuuteen. Näitä kysymyksiä lähestytään sisustusarkkitehtuurin, muotoilun sekä rakennusteknisten näkökulmien kautta. Puhujina seminaarissa ovat muun muassa professori Gerhard Fink (Aalto-yliopisto), rakennusneuvos Veli Hyyryläinen (Elementit-E), Sanna Kauppi (Kouvolan kaupunki/Asuntomessut) sekä arkkitehti Heikki Lindroos (XAMK).

Toivotamme median lämpimästi tervetulleeksi tutustumaan osaajien innovatiiviseen työskentelyyn sekä seminaaripäivään.
Paikka: Xamkin Kouvolan kampuksen Paja-rakennus, käyntiosoite: Kuuselankatu 1, Kouvola.
Olettehan yhteydessä alla oleviin henkilöihin vierailunne ajankohdasta.

Puurakentamisen osaamispääoman kehittäminen koulutusyhteistyöllä -hankkeen kautta pyritään vahvistamaan oppilaitosten välistä yhteistyötä, innovoimaan uusia tuotteita puurakentamiseen, parantamaan puurakentamisen resurssitehokkuutta sekä edistämään kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa. Hanketta toteuttaa Kouvola Innovation, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvolan seudun ammattiopisto ja Aalto yliopisto. Rahoittajana on Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hankkeen kesto on 1.5.2016-30.4.2018.

 

Lisätietoja:

Laura Soininen
Tuote- ja palvelumuotoilun opiskelija
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK
laura.soininen@edu.xamk.fi
Puh. 050 329 6460

 

Toni Kärras
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK
toni.karras@edu.xamk.fi