Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) käynnistävät selvityksen, jossa kartoitetaan ammattikorkeakoulujen mahdollisuutta kehittyä kansainvälisesti kilpailukykyisemmiksi ja alueitaan tutkintotasoiltaan laajemmin palveleviksi korkeakouluiksi. Selvityshenkilönä aloittaa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluosaston johtajana aiemmin toiminut Hannu Sirén. Selvitystyön taustalla on muun muassa hallituksen koulutuspoliittisen selonteon esiin tuoma tarve kehittää korkeakoulujen toimintarakenteita- ja malleja sekä lainsäädäntöä, jotta korkeakouluilla olisi hyvät toimintaedellytykset yhteiskunnan jatkuvasti muuttuessa.

Kanta-Hämeessä toimiva HAMK ja Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa toimiva Xamk ovat vahvoja toimijoita maakunnissa, joissa ei ole omaa tiedeyliopistoa. Molemmat tuottavat maakuntiinsa kiitettävästi ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita ammattilaisia ja tekevät vahvaa soveltavaa tutkimusta. Yliopistotutkintoja suorittaneita ja akateemista tutkimusta on kuitenkin vähemmän kuin verrokkimaakunnissa, vaikka naapurialueilla on ollut tiedeyliopistoja jo pitkään.

– Haluamme kehittyä niin, että pystymme vastaamaan entistä paremmin omien maakuntiemme korkeakoulutuksen ja työelämälähtöisen tutkimuksen tarpeeseen, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tarja Filatov kertoo.

Tärkeänä näkökulmana selvityksessä on korkeakoulujen tutkinto- ja henkilörakenteen kehittäminen kansainvälisen kilpailukyvyn ja alueellisen vaikuttavuuden maksimoimiseksi. Esimerkiksi muissa Euroopan maissa korkeakoulujen henkilöstön ammattinimikkeet ja korkeakoulujen myöntämät tutkinnot vaihtelevat Suomeen verrattuna suurestikin ja niiden osalta Suomen lainsäädäntö rajoittaa ammattikorkeakoulujen kilpailukykyä.

– Pidämme sekä kansallisen että oman alueen kilpailukyvyn kannalta välttämättömänä sitä, että nykyistä korkeakoululainsäädäntöä ammattinimikkeiden, tutkintonimikkeiden ja tutkintorakenteiden osalta kehitetään, Xamk Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko toteaa.

–  HAMKilla ja Xamkilla on vahva yhteinen intressi tehdä tämä selvitystyö, sillä koulutuspoliittinen selonteko on menossa piakkoin eduskunnan käsittelyyn, joten nyt on luonteva hetki keskustelun avaukselle.  Saimme selvitystyöhön parhaan mahdollisen tekijän, joka tuntee korkeakoulukentän ja korkeakoulupolitiikan erittäin hyvin, rehtorit Heikki Saastamoinen Xamkista ja Pertti Puusaari HAMKista taustoittavat.

Raportin on määrä valmistua kesäkuussa 2021. Ennen sitä käydään keskusteluja ammattikorkeakoulujen kotimaakunnissa ja kansallisestikin.

– Yliopistoja ja ammattikorkeakouluja koskevat säädökset ovat muuttuneet moneen kertaan viimeisen 10 vuoden aikana. Moni asia, joka 10 vuotta sitten ei ollut mahdollista, on muuttunut arkipäiväiseksi. Korkeakoululaitoksen joustavuus ja uudenlaiset yhteistyömuodot tulevat varmasti lisääntymään Suomessa jatkossakin. Myös käsityksemme kummastakin korkeakoulusektorista tulevat muuttumaan säädösten muuttuessa ja niiden toiminnan kehittyessä, Hannu Sirén kertoo.

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
hallituksen puheenjohtaja Tarja Filatov
rehtori, toimitusjohtaja Pertti Puusaari

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko
rehtori, toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen

Selvityshenkilö Hannu Sirén