Savonlinnan alueella toteutetaan valmennusohjelma, johon haetaan 16 henkilöä kasvamaan sisältömarkkinoinnin osaajaksi. Sisältömarkkinointi eli inbound-markkinointi on digitaalisen markkinoinnin toimintamalli, jossa yritys luo ja jakaa asiakkaalle merkityksellistä sisältöä, jotta saa asiakkaan kiinnostumaan ja aloittamaan vuoropuhelun yrityksen kanssa. Termi inbound viittaa siihen, että asiakas tekee aloitteen.

Savonlinnan seudun yrityksiin syntyy uutta testattua markkinointiosaamista

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoimassa pilotointihankkeessa etsitään 16 henkilöä kasvamaan sisältömarkkinoinnin osaajaksi. Hakuaika on 12.5. – 5.6.2017. Hakijoilta toivotaan erityisesti markkinointiosaamista, positiivista suhtautumista digitaaliseen markkinointiin ja sähköisten työkalujen sujuvaa hallintaa. Graafinen osaaminen, monipuoliset viestintätaidot sekä kyky tulkita tilastoja ja raportteja luetaan eduksi. Hakijoilta edellytetään lisäksi suomen kielen taitoa ja englannin kielen taito lasketaan eduksi.

Sisältömarkkinointiosaaminen avaa uusia työllistymisen mahdollisuuksia

Hankkeen tavoitteena on kehittää alueen yritysten valmiuksia hyödyntää alueelle vahvistettavaa sisältömarkkinointiosaamista sekä lisätä Savonlinnan alueen yritysten digitaalista business-to-business -markkinointiosaamista ja liiketoiminnan kasvua.

Hankkeessa toteutettavan valmennuksen avulla tuetaan mm. osaamisen kehittymistä ja työelämävalmiuksien parantumista muuttuvilla työmarkkinoilla sekä valituille henkilöille tarjotaan mahdollisuus kehittää osaamistaan ja parantaa asemaansa työmarkkinoilla.

 

– Digitaalisuuden tuomien mahdollisuuksien ansiosta sisältömarkkinointi on arvokasta osaamista, jota yritykset kasvavassa määrin hyödyntävät nyt ja tulevaisuudessa. Savonlinnan seudulla on erinomaiset mahdollisuudet hyödyntää tämä mahdollisuus, sanoo Digitaalisen talouden tutkimusjohtaja Noora Talsi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta Xamkista

– Digitaalisten toimintamallien ja työkalujen hallinta, halu oppia uutta sekä viestintä- ja tiimityötaidot ovat avainasemassa henkilöitä valittaessa, jatkaa Talsi.

 

Linkki hakusivustoon: http://dima.xamk.fi

DIMA-hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus ESR-rahastosta. Kouluttajaksi on julkisen kilpailutuksen jälkeen valittu Merle Consulting Oy.

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö, digitaalisen markkinoinnin lehtori, Pia Jääskeläinen, puh. 040 667 2190, pia.m.jaaskelainen@xamk.fi, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Asiantuntija & partner, Kari Haaja, puh. 040 503 2195, kari@merle.fi Merle Consulting Oy

Lisätietoja hankkeesta: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/dima-digitaalisen-inbound-markkinointiosaamisen-pilotointi/