Suomalaisten havupuiden kuoret sisältävät merkittäviä määriä vesiliukoisia tanniini-polyfenoleja, joita voidaan hyödyntää uusiutuvina vaihtoehtoina liimoissa yleisesti käytetyille fossiilisille ja myrkyllisille fenoliyhdisteille. Teknologian tutkimuskeskus VTT, Luonnonvarakeskus (Luke) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) kehittävät SusBinders-projektissa polyfenolien uuttoprosessille teollista tuotantomenetelmää.

Havupuiden kuoria syntyy Suomen metsäteollisuuden sivuvirtana noin 3 miljoonaa tonnia vuodessa. Tällä hetkellä kuoret poltetaan suurimmaksi osaksi sellaisenaan sahoilla tai sellutehtailla prosessien käyttöenergiaksi. Kuoren tehokkaammalla hyödyntämisellä saataisiin lisäarvoa Suomen metsäbiomassasta ja luotaisiin uutta liiketoimintaa.

Nykyisin tanniineja tuotetaan vesipohjaisilla uuttoprosesseilla trooppisista puista kuten akasiasta. Tanniinien suurin käyttökohde on nahan värjäys. Tanniinit soveltuvat myös liimasovelluksiin, mutta käyttö on suhteellisen vähäistä. Markkinapotentiaali on kuitenkin valtava, sillä fenolipohjaisten liimahartsien maailmanlaajuinen markkinakoko on noin 4 miljoonaa tonnia vuodessa ja arvo 10 miljardia euroa. Fenolisia liimahartseja käytetään pääasiassa vanerien ja laminaattien valmistuksessa sideaineena.

SusBinders-projektissa optimoidaan uuttoprosessia, jolla polyfenoliset arvokomponentit erotetaan kuoresta. Lisäksi tutkitaan, miten komponentit soveltuvat erilaisiin liimasovelluksiin. Luke keskittyy uuttoprosessin optimointiin ja tuotannon mittakaavan nostamiseen. Xamk kehittää jatkuvatoimista uuttoprosessia sekä valmistaa ja testaa tanniinipohjaisilla liimoilla liimatut puupaneelit. VTT kehittää tanniiniuutteiden puhdistusta sekä vastaa liimojen ja hartsien formuloinnista. VTT arvioi myös prosessien ja tuotteiden teknillis-taloudellista soveltuvuutta ja hiilijalanjälkeä.
Projektia rahoittavat Business Finland sekä yksitoista yritystä arvoketjun eri osa-alueilta. Projektin kokonaisbudjetti on 728 000 euroa. Kesäkuussa käynnistynyt projekti päättyy 31.5.2020.

 

Lisätietoja:

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Erikoistutkija Sami Alakurtti
sami.alakurtti@vtt.fi
puh. 040 351 4964

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkimusjohtaja Lasse Pulkkinen
lasse.pulkkinen@xamk.fi
puh. 044 571 5861