Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT selvittivät hevosen kuivikelannan soveltuvuutta paikalliseen energiantuotantoon. Hevosenlantaa on tarkoitus polttaa Juvalla jatkossakin. Lannan polttamisella pyritään auttamaan hevosyrittäjiä lannan hävittämisessä. Samalla tuetaan maaseudun elinvoimaa.

Hevosten ja muiden tuotantoeläinten lannan käyttäminen energiantuotannossa helpottui 15.11.2018. Lannanpolttoa helpottavat muutokset tehtiin ympäristönsuojelulakiin sekä eläimistä saatavista sivutuotteista annettuun lakiin. Aiemmin lainsäädäntö salli lannan polton ainoastaan jätteenpolttolaitoksissa. Lainsäädännön muutosten jälkeen lannan polttaminen korkeintaan 50 megawatin energiantuotantoyksikössä ei enää edellytä jätteenpolttolupaa. Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Elintarviketurvallisuusvirasto Evira laativat yhteistyössä myös lannan polttoa koskevan ohjeen helpottamaan lain tulkintaa.

Hevosenlannan kuljetusratkaisuja tallilta energiantuotantolaitokselle sekä lannanjakeen soveltuvuutta seospolttoon tutkittiin HevosWatti – Hevosenlannan demonstraatiokokeet Etelä-Savon elinkeinoelämää vahvistamaan -hankkeessa. Hevosenlannan hyötykäyttö energian tuottamiseen on taloudellisesti merkittävä asia ja liiketoiminnallinen mahdollisuus sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti.

Hevosenlantaa poltettiin koeluonteisesti vuonna 2018 Juvan kaukolämpökeskuksessa. Koetoiminnalla selvitettiin lannan kuljetuksen ja polton toimivuutta erilaisissa sääolosuhteissa ja erisuuruisilla laitoksen tehoilla.
– Toiminnan aikana tehtyjen savukaasu- ja hiukkasmittausten perusteella lanta soveltuu poltettavaksi Juvan kaukolämpökeskuksessa, projektipäällikkö Riina Tuominen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta toteaa.
– Lannan traktorikuljetuksien todettiin olevan toimiva ratkaisu lyhyillä kuljetusmatkoilla, kertoo projektipäällikkö Jarno Föhr LUT-yliopistosta. Polton onnistumisen kannalta lannan laatu on merkittävä tekijä. – Polttoon toimitettavalle lannalle onkin laadittu laatuohjeet, joilla varmistetaan polttoprosessin toimivuutta, sanoo tutkimuspäällikkö Hanne Soininen Xamkista.

Tuotantopäällikkö Harri Karhu Suur-Savon Sähkö Oy:stä kertoo, että hevosenlannan poltto jatkuu Juvalla. Vuosittainen Juvan kaukolämpökeskuksella poltettava lannan määrä lämmityskauden aikana voisi olla 3 000–5 000 MWh.

Lannan toimittaminen polttoon on käyttökelpoinen vaihtoehto varsinkin sellaisille yrityksille, joilla ei ole omaa soveltuvaa loppusijoituspaikkaa lannalle. Yrittäjä Marjo Kaipainen Ravitalli Suuroselta toivoo, että lannan käsittelyn ja kuljetuksen kustannukset saadaan pysymään kohtuullisina lisäämällä yhteistyötä tallien kesken.


Lisätietoja:

Riina Tuominen, projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
puh. 040 637 1482, riina.tuominen@xamk.fi

Hanne Soininen, tutkimuspäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
puh. 0400 869 952, hanne.soininen@xamk.fi

Harri Karhu, tuotantopäällikkö, Suur-Savon Sähkö Oy
puh.  0400 756 280, harri.karhu@sssoy.fi

Marjo Kaipainen, Ravitalli Suuronen
puh. 0400 568 425, marjo.b.kaipainen@gmail.com

Jarno Föhr, projektipäällikkö, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
puh. 040 539 6527, Jarno.Fohr@lut.fi

Taustatietoa hankkeesta 

HevosWatti – Hevosenlannan demonstraatiokokeet Etelä-Savon elinkeinoelämää vahvistamaan ‑hankkeen toteutusaika oli 1.11.2017–31.10.2018. Hankkeen lähtökohtana oli tukea hevos- ja kuljetusyrittäjien ja energiantuotantolaitosten toimintaedellytyksiä ja lisätä alueen liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT. Hanketta rahoittivat Etelä-Savon maakuntaliitto alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksella sekä Suur-Savon Energiasäätiö sr. Hankkeen yhteistyökumppani oli Suur-Savon Sähkö Oy. Hankkeen tuloksia on esitelty tarkemmin hankkeen julkaisussa ” Hevosenlannan demonstraatiokokeet Etelä-Savon elinkeinoelämää vahvistamaan” (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-105-7).