Xamkissa tutkitaan, miten eri pintamateriaalit vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin ja tilakokemukseen. Puusta hyvinvointi-innovaatioita-hankkeen tutkimusta varten on suunniteltu ja rakennettu kaksi identtistä massiivipuurakenteista koetilaa, joiden muoto ja rakenne muistuttavat mahdollisimman vähän arkiympäristöstä tuttuja tiloja.

”Tutkimusasetelma tilojen osalta on ainutlaatuinen. Hiilipaviljongeiksi nimetyt koetilat on suunniteltu ja rakennettu tutkimusta varten. Tavoitteena on, että tilojen muotoilun ja rakenteen avulla materiaaleista saadaan mahdollisimman paljon irti” kertoo Hiilipaviljonkien rakentamisesta vastaava projektipäällikkö Matti Kilpiäinen.

”Kiinnostavaa on, voidaanko materiaalin positiiviset vaikutusmekanismit yksilöidä ja eristää, ja kehittää niiden avulla entistä viihtyisämpiä tiloja ja ympäristöjä?” toteaa hyvinvointimittauksista vastaavan Active Life Lab -tutkimusyksikön johtaja Arto Pesola.

Tutkimukseen haetaan koehenkilöitä

Käynnissä olevaan tutkimukseen haetaan koehenkilöitä, jotka arvioivat eri pintamateriaalien ominaisuuksia ja soveltuvuutta.

”Koehenkilöillä on tutkimuksen kannalta ratkaiseva rooli. Tavoitteena on saada kymmeniä osallistujia heinä-, elo- ja syyskuun aikana. Osallistujan tulee olla vähintään 18-vuotias eikä aiempaa kokemusta tai tietoa tarvita. Aikaa tutkimukseen on hyvä varata noin 45 minuuttia. ” toteaa mittausten käytännön toteutuksesta vastaava tutkimusassistentti Juho Koski.
Koehenkilöt oleskelevat tiloissa, suorittavat yksinkertaisen tehtäväsarjan ja antavat palautetta vastaamalla heille esitettyihin kysymyksiin. Samanaikaisesti koehenkilöiltä mitataan muun muassa stressireaktioita ja pyritään näin löytämään eri materiaalien vaikuttavuutta ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Koehenkilöksi voi ilmoittautua osoitteessa https://activelifelab.fi/osallistu-tutkimukseen/

Hiilipaviljongit esillä Farmari 2022 -tapahtumassa 

Hiilipaviljonkeihin sekä hyvinvointimittauksiin pääsee tutustumaan Farmari 2022 tapahtumassa, osastolla M190. Xamkin toisella osastolla M110 voi myös tutustua Vihreän kullan kulttuuritien tarinaan, vähähiiliseen puurakentamiseen tai opiskelijoiden tekemään sähkömoottoripyörään. Myös lapsille on tarjolla omaa ohjelmaa. Xamkin kahviloissa ja ravintoloissa voit nauttia perinteisiä eteläsavolaisia herkkuja ja juomia.

Lisätietoa Puusta hyvinvointi-innovaatioita -hankkeesta (xamk.fi/puusta).

Hyvinvointimittauksista vastaa asiaan erikoistunut Active Life Lab -tutkimusyksikkö (Active Life Lab – Xamk)

Massiivipuiset CLT-rakenteiset hiilipaviljongit on suunnitellut Futudesign Oy (Futudesign) ja clt-rakenteen on toteuttanut Puurakentajat Oy (Puurakentajat Group Oy).

Paviljonkien ulkopinnan hiiltäminen on toteutettu osana Xamkin Puupihi -hanketta (Puupihi – puun pintahiiltoprosessin kehittäminen – Xamk).

Xamkin toiminnot Farmarimessuilla www.xamk.fi/farmari