Xamk vahvistaa yhteistyötä Savonlinnan alueen hyvinvointialojen yritysten ja organisaation kanssa. Hyvinvointialojen brunssitilaisuudessa tiistaina 25.4.2023 klo 8.15 – 10.00 verkostoidutaan ja suunnitellaan uutta yhteistyötä, esimerkiksi jatkuvan oppimisen osalta. Xamkista mukana ovat Savonlinnan kampuksen sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä Xamk Pulse avoin amk ja täydennyskoulutus. Tapahtumaan voi ilmoittautua 19.4. asti.

Tällä hetkellä yhteistyötä Savonlinnan hyvinvointialojen koulutukset ja yritykset tekevät kattavaa yhteistyötä muun muassa työharjoitteluihin ja opinnäytetöihin liittyen. Yrityksillä ja organisaatioilla on kuitenkin mahdollisuus hankkia myös uutta osaamista Xamkin kautta.

Xamkin Savonlinnan kampuksella opiskelee tällä hetkellä hyvinvointialojen tutkinnoissa n. 1100 opiskelijaa. Savonlinnassa koulutetaan sairaanhoitajia, fysioterapeutteja, jalkaterapeutteja, liikunnanohjaajia ja kouluhyvinvointiin keskittyviä sosionomeja. Lisäksi Savonlinnassa on mahdollista opiskella ylempi amk-tutkinto näissä koulutuksissa:

• moniammatillinen toimintakyvyn tukeminen
• englanninkielinen Rehabilitation
• sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen sekä
• digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla.

Monipuolista hyvinvointialojen tutkintokoulutustarjontaa täydentää Xamkin avoin ammattikorkeakoulu ja täydennyskoulutus, joka tunnetaan nimellä Xamk Pulse. Xamk Pulse on tarkoitettu kaikille, iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Xamk Pulsesta helposti ja nopeasti uutta osaamista

Xamk Pulse tarjoaa yrityksille mahdollisuuden lisätä työntekijöidensä osaamista nopeasti ja muuttuvien tilanteiden mukaan.
– Osaava henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara ja kilpailukyvyn tekijä ja uusi osaaminen on avain menestykseen. Itsensä kehittäminen tekee työstä kiinnostavampaa ja ammattitaito lisääntyy, urakehitys vauhdittuu ja työhyvinvointi paranee, kertoo suunnittelija Piia Lampinen Xamkista.

Xamk Pulsen täydennyskoulutus tarjoaa markkinahintaista koulutusta eri alojen ammattilaisille. Pulsesta löytyy valmiita kokonaisuuksia tai sisältö räätälöidään vastaamaan organisaation tarpeita.
– Yhtenä vaihtoehtona on myös ELY-keskusten ja TE-toimistojen kanssa järjestetty yhteishankintakoulutus, jolla esimerkiksi kehitetään olemassa olevia käytänteitä, hankitaan uutta osaamista tai löydetään ratkaisuja muutostilanteisiin. ELY-keskus maksaa koulutuksen kustannuksista jopa 70 prosenttia, Lampinen kertoo.

Xamk Pulsen avoin ammattikorkeakoulu on kuudetta vuotta peräkkäin Suomen suurin avoimen kouluttaja. Opiskelijoita on vuosittain yli 28 000 ja opintojaksoja yli 700. Iso osa opinnoista toteutetaan verkossa, joten opiskelu onnistuu oman aikataulun mukaan. Työnantajat voivat esimerkiksi tukea työntekijöidensä osaamisen kehittämistä hankkimalla lahjakortin Xamk Pulsen avoimen AMK:n opintojaksoille ja mahdollistamalla opiskelun omaan tahtiin työn ohessa.

– Hyvinvointialojen brunssi 25.4.2023 klo 8.15 – 10.00
– Xamkin kampuksen Savonniemisali, Savonniemenkatu 6

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 19.4. mennessä
Suunnittelija Piia Lampinen
Xamk Pulse
piia.lampinen@xamk.fi tai 050 5947 801