Itä-Suomen teknologiasäätiö tukee Itä-Suomen taloudellista kehitystä edistävää teknillis-taloudellista ja luonnontieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä. Säätiön Mikkelin erikoisrahasto juhli 30-vuotista toimintaansa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksella 12.4.2018.

Juhlan yhteydessä rahasto jakoi neljä 1000 euron tai 500 euron stipendiä tänä keväänä valmistuneiden tai valmistuvien AMK-insinöörien opinnäytetöistä. Näiden stipendien saajat ovat

  • sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (AMK) Mika Honkanen, 
  • metsätalousinsinööri (AMK) Ville Bister,
  • metsätalousinsinööri (AMK) Ville-Veikko Heinilä,
  • ja tänä keväänä talotekniikan insinööriksi (AMK) valmistuva Jukka Tervo.

Rahasto antoi myös 3000 euron apurahan Xamkin tutkimuspäällikkö Hanne Soiniselle bioenergian tuotannon ympäristöturvallisuutta käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen.

Itä-Suomen teknologiasäätiön Mikkelin erikoisrahaston päämääränä on edistää säätiön tavoitteiden toteutumista Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ja sen kanssa yhteistyössä toimivien yhteisöjen piirissä erityisesti Mikkelin seudulla. Rahaston taseen loppusumma on nykyisin yli 300 000 euroa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi erikoisrahasto jakaa apurahoja ja stipendejä teknistä tutkimustyötä varten käytettäväksi ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetöihin sekä opettajien jatkokoulutukseen. Lisäksi rahasto voi jakaa apurahoja ammattikorkeakoulun piirissä työskenteleville ja tukea tutkimusten tulosten julkaisemista.

 

Lisätietoja:

Osmo Ojamies
Itä-Suomen teknologiasäätiön Mikkelin erikoisrahaston hoitokunnan puheenjohtaja
osmo.ojamies@xamk.fi
050 312 4954