Ammatillinen koulutus on uudistunut. Uudistuksen keskiössä ovat osaamisperustaisuus, yksilölliset opintopolut ja työelämälähtöisyys. Nyt opiskelijalla on mahdollisuus valita ammattikorkeakouluopintoja jo osaksi ammatillista tutkintoa jatkoväylän avulla.

Jatkoväyläopinnot voivat lyhentää opiskelijan kokonaisopiskeluaikaa ammatillisen toisen asteen tutkinnon ja ammattikorkeakoulun opintopolulla. Lisäksi jatkoväyläopinnot vaikuttavat myönteisesti ammatillisen toisen asteen koulutuksen vetovoimaan.

Jatkoväyläopinnot ja erillishaku antavat ammatillisen koulutuksen opiskelijalle yhteishaun lisäksi lisäväylän hakeutua tutkinto-opiskelijaksi ammattikorkeakouluun. Vetovoiman lisääntymisen ja opiskelijoiden jatkoväyläopintoihin ohjautumisen, kiinnittymisen sekä ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi siirtymisen edellytyksenä on laadukas ohjaustyö kaikissa jatkoväyläprosessin vaiheissa.

Mitä mieltä opiskelijat itse ovat?

Jatkoväylä-hankkeen päätösseminaarissa 29.11. julkaistaan jatkoväyläopintojen ja -ohjauksen valtakunnalliset suositukset, joista keskustelemaan on kutsuttu vahva edustus opiskelijoita yhdessä koulutuksen eri asiantuntijoiden ja kehittämistyön toimijoiden kanssa. Tilaisuudessa ovat opiskelijoiden lisäksi edustettuina Amke ry, opettajakorkeakoulujen edustusta, Arene ry, Samok ry, Teknologiateollisuus ry sekä ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjät ja ammattikorkeakoulut.

Yhteistyöllä ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun –
Jatkoväylä-hankkeen päätösseminaari

Aika:                   29.11.2018 klo 10-15 / jatkoväylästudio klo 11-12.30
Paikka:               Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki

Tilaisuuden juontajana ja studiokeskustelun vetäjänä toimii Eeva Lehtimäki.

Ohjelma:
https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2018/11/Seminaariohjelma_291118.pdf

Tapahtumaa voi seurata myös verkossa. Striimaus klo 10-12.30:
http://myy.haaga-helia.fi/~hhstream/JV.html

Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiossa tavoitellaan, että vuoteen 2030 mennessä yli puolella suomalaisista nuorista on korkeakoulututkinto. Tavoitteena on, että esimerkiksi yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet siirtyvät työelämään vuotta nykyistä nopeammin. Suositusten taustavaikuttajina ovat olleet myös opiskelijavalintauudistukset. Korkeakoulut uudistavat valintamenettelyjään tavoitteenaan vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa opiskelijoiden korkeakouluopintojen aloitusta (OKM 2018).

Julkaistavien suositusten mukaan Jatkoväylä-opinnot ovat avoimen ammattikorkeakoulun opintosuorituksia, ne sisällytetään ammatilliseen toisen asteen tutkintoon ja ovat maksuttomia ammatillisen toisen asteen opiskelijoille. Opinnot lyhentävät opiskelijan kokonaisopiskeluaikaa 0,5-1 vuodella.

Jatkoväylä-hankkeen kehittämistyöhön ovat osallistuneet seitsemän ammatillisen koulutuksen järjestäjää: Etelä-Savon ammattiopisto Esedu, Hyria Koulutus Oy, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedu, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Kpedu, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria ja Savonlinnan ammattiopisto Samiedu. Ammattikorkeakouluista mukana hankkeessa on ollut neljä ammattikorkeakoulua: Centria-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helian ammatillinen opettajakorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoimaa Jatkoväylä-hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2016-31.12.2018.

Julkaisut:
http://www.theseus.fi/handle/10024/155042
http://www.theseus.fi/handle/10024/155032

Sosiaalisessa mediassa: #jatkoväylä

Lisätietoja:

Piia-Elina Ikonen
projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
piia-elina.ikonen@xamk.fi
p. 040 6712 794                                                                                        

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/jatkovayla-sujuvasti-ammatillisesta-koulutuksesta-ammattikorkeakouluun/