Ilmastonmuutoksen myötä Suomen luontoon leviää uusia eläin- ja kasvilajeja. Ihmistoiminnan seurauksena levinneitä lajeja kutsutaan vieraslajeiksi. Vieraskasvilajit, kuten jättiputki, jättipalsami ja lupiini, leviävät helposti ja kaventavat alkuperäisen kasvilajiston elinmahdollisuuksia. Levitessään vieraskasvilajit heikentävät ympäristön monimuotoisuutta, ja esimerkiksi jättiputkikasvustot vähentävät myös ympäristön virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Vieraskasvilajit aiheuttavat ongelmia yleisesti sekä Kaakkois-Suomessa että Leningradin alueella ja Pietarissa. Prevention and utilization of Invasive Alien Species – PURE -hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa vieraskasvilajeista ja niiden haitallisuudesta ympäristölle. Kohderyhminä ovat muun muassa paikalliset yhteisöt, sekä koulut ja muut oppilaitokset. Hankkeessa kehitetään myös tehokkaampia keinoja torjua jättiputkea. Torjuntatyö on hankalaa, sillä se vaatii usean vuoden ajan pitkäjänteistä, kattavaa ja oikea-aikaista työtä jättiputken esiintymisalueella. Tämän vuoksi aiempaa tehokkaammat keinot ovat tarpeen.

PURE-hankkeessa etsitään jättiputkelle myös erilaisia hyötykäyttömahdollisuuksia. Jättiputkea tutkitaan muun muassa bioetanolin, selluloosan ja pektiinin lähteenä, sekä kartoitetaan sen energiasisältöä ja soveltuvuutta biokaasuprosessin materiaaliksi. Tutkimuksen kohteena ovat myös jättiputkesta saatavilla olevat kemialliset yhdisteet sekä hyödylliset uutteet. Jättiputken hyötykäytön mahdollistavien uusien ratkaisujen toivotaan osaltaan kannustavan kasvin aiempaa uutterampiin torjuntatoimiin.

Hanke saa rahoitusta Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 –ohjelmasta. Hanketta toteuttavat Suomessa pääpartnerina toimiva Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Luonnonvarakeskus ja Venäjällä ITMO yliopisto, Pietarin Metsäteknillinen yliopisto sekä Maataloustuotannon ja -tekniikan instituutti. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2021 – 30.11.2022.

Lisätietoja:

Tuija Ranta-Korhonen, projektipäällikkö
tuija.ranta-korhonen@xamk.fi
p. +358 40 661 5191

Kuva: Miia Korhonen, Luontoturva Ky