pl_joulu_2016_banner_twitter6

 

Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut lahjoittavat vuoden 2016 joulutervehdysvarat Pelastakaa Lapset ry:n kautta kotimaan hädänalaisille lapsille. Ammattikorkeakoulujen 1500 euron lahjoitus kohdistetaan toisen asteen opiskelijoiden tukemiseen.

Suomessa köyhyys vaikuttaa syvästi yli sadantuhannen lapsen elämään. Se hankaloittaa lapsen koulunkäyntiä ja kaverisuhteita sekä estää lasta harrastamasta. Ongelmat kasautuvat erityisesti nuorille, jotka eivät ole köyhyyden vuoksi pystyneet suorittamaan toisen asteen opintoja.

Köyhyyden kierre voidaan katkaista, jos lapset saavat apua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lahjoittajien tuella nuorten tulevaisuus ei jää pelkän peruskoulun varaan, vaan he voivat valmistua ylioppilaaksi tai ammattiin.

Xamk aloittaa 1.1.2017

Mikkelin ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulut fuusioituvat 1.1.2017, jolloin syntyy uusi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk.  Xamk profiloituu kestävän hyvinvoinnin ja teknologian korkeakouluksi, joka kantaa vastuun sosiaalisesta, taloudellisesta, kulttuurillisesta ja ekologisesta kestävyydestä.

Lisätietoa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen
p. 040 521 1809, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Pelastakaa Lapset ry