Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin julkaisusarjoissa ilmestyy vuosittain kymmeniä julkaisuja ajankohtaisista ja alueellisesti tärkeistä aiheista. Xamkin vuoden julkaisu 2021 -tapahtuman kantava teema oli julkaisujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Vaikuttavuussäätiön toimitusjohtaja, dosentti Petro Poutanen pohti avauspuheenvuorossaan, miten julkaiseminen on aikojen saatossa muuttunut. Tiedon hyödyntäjät saavat nykyisin tietoa hyvin erilaisten julkaisualustojen kautta.

– On pohdittava, missä ja miten vaikuttavuus konkretisoituu ja missä yleisöt tavoitetaan, korosti Poutanen.

Paneelikeskustelussa jatkettiin vaikuttavuusteeman äärellä. Keskusteluun osallistuivat Etelä-Savon maakuntaliiton kehittämisjohtaja Merja Olenius, dosentti Petro Poutanen sekä TKI-yksikön johtaja Tomi Oravasaari ja julkaisu- ja kirjastopalvelujen päällikkö Pekka Uotila Xamkista.

Kaikki panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että yhteistyö ja vuorovaikutus on vaikuttavuuden ydin. Julkaisut ovat instrumentteja, joiden avulla tieto ja ideat kommunikoidaan erilaisille yleisöille.

Myös Xamkin vuoden julkaisu 2021 -kilpailun valinnoissa kriteereinä olivat julkaisun yhteiskunnallinen ja alueellinen vaikuttavuus, ajankohtaisuus, asiantuntijuuden taso ja sovellettavuus.

– Vaikuttavuus on vuorovaikutusta, miten tekemämme työ ymmärretään ja miten se muuttaa maailmaa esimerkiksi julkaisujen kautta, päätti Uotila.

Lisätietoja:

– tieto- ja julkaisupalvelujen päällikkö, julkaisuryhmän puheenjohtaja Pekka Uotila, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, uotila@xamk.fi, 050 312 5087

* * *

Xamkin vuoden julkaisu 2021 -kilpailun valinnat perusteluineen

Julkaisuryhmän valinta 

Anu Haapala (toim.): Kestävää hyvinvointia kehittämässä. Vaikutuksista kohti vaikuttavuutta. Xamk Kehittää 184 

Tämä kattava ja laadukas artikkelikokoelma onnistuu nousemaan yksittäisten hankkeiden tarkastelusta laajemmalle yhteiskunnalliselle tasolle ja ottamaan kantaa eettisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän hanketoiminnan arvioinnin kysymyksiin. Tällaiselle pohdinnalle on tässä ajassa tarvetta. Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-411-9

 

Yleisöäänestyksen voittaja 

Hanne Soininen, Noora Haatanen & Lasse Pulkkinen (toim.): Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2021. Xamk Kehittää 183 

Äänestäjät kuvasivat julkaisun olevan ajankohtainen ja monipuolinen kokonaisuus, johon on koottu aluekehitystä edistävää ja tulevaisuuden kannalta tärkeää tietoa ja tutkimustyötä. Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-408-9

 

Vuoden nosto 

Miia Kosonen: Tiedolla johtamisen käsikirja (2019). Xamk Kehittää 81 

Julkaisu on pitänyt pintansa julkaisemisestaan lähtien, ja sitä on hyödynnetty laajalti oppimateriaalina. Julkaisu onkin erinomainen esimerkki siitä, miten Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tuotettu tieto välitetään myös opiskelijoille. Teosta on ladattu Theseus-palvelusta 7 700 kertaa (tilanne 29.3.2022). Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-183-5

 

Kunniamaininnat

Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala & Cai Weaver (eds.): Xamk Beyond 2021. Sustainable Development and Social Responsibility. Xamk Research 22 

Xamk Beyond on laadukas ja sisällöltään monipuolinen kokonaisuus ajankohtaisesta ja erittäin tärkeästä teemasta. Kokoelma on kansainvälinen, korkeaan profiiliin pyrkivä formaatti, mikä on linjassa korkeakoulujen julkaisutrendien kanssa. Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-400-3

Heli Kesämaa & Marita Mattila (toim.): Ideariihi häkkäys jamit. Yhteiskehittämisen opas opettajille. Xamk Kehittää 141 

Julkaisu on kokoomateoksien valtavirrasta edukseen erottuva teos, jossa on kiinnostava aihe ja selkeä kohderyhmä. Tässä oppaassa hankeretoriikka on vähemmän esillä ja itse käsiteltävä asia on esitetty ytimekkäästi ja ymmärrettävästi.  Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-321-1