Xamkin Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia muodostaa yhden nuorisoalan osaamiskeskuksen yhdessä Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kanssa. Nuorisoalan osaamiskeskukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön valitsemia toimijoita, jotka kehittävät nuorisotoimialaa ministeriön ohjauksessa vuosina 2018-2019.

Valtakunnallisen työpajayhdistyksen hallinnoima yhteenliittymä toteuttaa nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön koordinaatiota, vahvistaa nuorisotakuun toimeenpanoa sekä monialaista yhteistyötä nuorten elinolojen edistämiseksi.

Osaamiskeskuksen tutkijana Juveniassa aloittaa projektitutkija Veli Liikanen, jonka tehtävänä on kehittää erityisesti etsivään nuorisotyöhön liittyvää tiedonkeruuta ja analyysiä. Tutkimustiedonkeruun ja analyysitapojen kehittäminen edistävät etsivän nuorisotyön valtakunnallista koordinaatiota ja vahvistavat nuorisoalan toimijoille ja yhteisöille järjestettävien koulutusten sisältöjä.

Nuorisoalan osaamiskeskuksia hallinnoivat Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n, Nuorten Akatemian, Espoon kaupungin, Suomen Mielenterveysseuran ja Föreningen Luckanin yhteenliittymät, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen Partiolaiset, Nuorisotutkimusseura sekä Helsingin, Lahden ja Oulun kaupunki.

Avustusta harkittaessa otettiin huomioon keskuksen tehtävät, toiminnan laatu ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Arvioinnissa tarkasteltiin, osittain ennakkotietojen valossa, osaamiskeskuksen palvelukykyä, toiminnan laadullisia ja määrällisiä tunnuslukuja, toiminnan tavoitteellisuutta, keskuksen talouden ja hallinnon hoitoa, sekä keskuksen henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista.

 

Lisätietoja:

Jussi Ronkainen
Juvenia-tutkimusyksikön johtaja, puh. 050 312 4983
jussi.ronkainen@xamk.fi