Xamkin Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian toiminta keskittyy nuorten osallisuuden, kansalaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Nykyisessä koronakevään aikaansaamassa poikkeustilassa Juvenia pyrkii tukemaan nuorisoalan toimijoiden mahdollisuuksia siirtää toimintaansa verkkoon, säilyttämään yhteys nuoriin ja suuntaamaan resurssit sinne, missä niitä eniten tarvitaan.

Yhteiskunnallinen poikkeustila tekee erityisesti nuoruuden elämänvaiheelle tärkeiden kehitystehtävien toteutumisesta haastavaa. Nuoriso-, kulttuuri-, opetus- ja perhepalvelujen kaltaisten yhteiskunnan perusrakenteiden murros heijastuu monin tavoin tulevaisuuden yhteiskunnan rakentajiin. Tutkimustyössä yhtenä tavoitteena on kartoittaa niitä hyviä käytäntöjä, jotka voisivat rakentaa yhdenvertaista ja osallistuvaa nuoruutta poikkeustilan jälkeenkin. Juvenia pyrkii vähentämään syrjäytymistä ja hyvinvoinnin polarisoitumista sekä ylläpitämään ja kehittämään yhteisöllisyyttä tässä poikkeustilassa.

Lisätietoja:
Jussi Ronkainen, tutkimusyksikön johtaja, jussi.ronkainen@xamk.fi
p. 050 312 4983

Yhteistyötä Mikkelin nuorten työpajojen verkkototeutuksessa

Juvenia on toteuttanut Mikkelin kaupungin nuorten työpajojen kanssa yhteistyötä pitkäjänteisesti jo ennen poikkeustilaa. Digillä duuniin! – digitaaliset sovellukset nuorten työelämäpalveluissa -hankkeessa vuosina 2017-2020 toteutettu yhteistyö, verkkotyöpajakokeilu ja niistä saadut kokemukset auttoivat osaltaan näitä työpajoja siirtämään toimintansa poikkeustilassa kokonaan verkkoon pikavauhdilla. Yhteistyö on antanut näköalapaikan seurata verkkotyöpajatyöskentelyn kehittymistä ideasta kokeiluihin ja nyt toteutukseen, jonka laajuus yllätti kaikki tahot. Tämä yhteistyö toimii hyvänä esimerkkinä siitä, miten tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyö voi auttaa meitä reagoimaan tulevaisuuden tuomiin yllättäviinkin haasteisiin ja toimimaan niissä nopeallakin aikataululla yhdessä.

Oppimisen paikka – Kokeiluja nuorten työllisyyttä tukevien palvelujen ja menetelmien kehittämiseen Etelä-Savossa -julkaisu: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-214-6

Toukokuussa 2020 tulossa uusi julkaisu:
Essi Helin: Uuden äärellä – Nuorten verkkotyöpaja yhdenvertaisen palvelun mahdollistajana – näkökulmia työpajoille

Lisätietoja:
Ville Eerikäinen / TKI-asiantuntija, Uusille urille – nuorten työelämätaitojen vahvistaminen -hanke / ville.eerikainen@xamk.fi / p. 040 141 8836

PeliKlaani -hanke järjestämässä työpajatoimintaa verkossa

Nuorten Työpajat Mikkeli sekä Xamkin Luovien alojen tutkimusyksikön ja Juvenian PeliKlaani-hanke järjestävät koronaviruksen aiheuttamana poikkeusaikanakin työpajatoimintaa verkossa valmennuksesta kiinnostuneille nuorille. PeliKlaani-hanke ehti käynnistää Tuntumaa tulevaisuuteen -valmennuksen helmikuussa yhteistyössä työpajan kanssa, mutta koronan takia valmennus siirrettiin Discord-alustalle verkkoon. Verkkovalmennus on osa Mikkelin kaupungin Nuorten Työpajojen toimintaa.

Lisätietoja:
Kirsi Purhonen / projektipäällikkö, Peliklaani – osallisuutta luovilla ja pelillisillä menetelmillä -hanke / kirsi.purhonen@xamk.fi / p. 044 702 8487

KOHINA-ROOLIPELIÄ VOIDAAN PELATA MYÖS VERKKOVÄLITTEISESTI

Kohina-roolipeli on Digillä duuniin! – digitaaliset sovellukset nuorten työelämäpalveluissa -hankkeessa Juvenian ja Otavian yhteistyössä kehitetty pelikokonaisuus, joka on suunniteltu työelämätaitojen ja -valmiuksien pelillistämiseen. Kohina houkuttelee ryhmätoimintaan myös niitä, joita perinteiset ryhmätoiminnat eivät välttämättä tempaa mukaansa. Pelissä korostuvat ryhmätyötaidot, ongelmanratkaisu ja luovuus eikä pelin toteutus vaadi pelinjohtajalta tai osallistujilta aiempaa kokemusta roolipelaamisesta. Keväällä 2020 julkaistu pelinjohtajan opas sisältää ohjeistuksen pelin käynnistämiseen, toteuttamiseen ja reflektointiin. Kohinaa voidaan pelata myös verkkovälitteisesti, mikä tarjoaa toiminnallisen mahdollisuuden ryhmille tähän poikkeusaikaan.

KOHINA – Pelinjohtajan opas nuorten työelämätaitoja ja -valmiuksia edistävään pöytäroolipeliin: https://www.roolipelikirjasto.fi/gamelibrary/kohina

Lisätietoja:
Heikki Koponen / pelipedagogiikan asiantuntija, Digillä duuniin! – digitaaliset sovellukset nuorten työelämäpalveluissa -hanke / heikki.koponen@otavanopisto.fi /
p. 044 794 5307

YHTEISTYÖSSÄ SYNTYNYT ES NUOKKU

ES Nuokku on kaikille eteläsavolaisille nuorille avoin virtuaalinen nuorisotila, joka on auki poikkeustila-aikana ke-pe klo 17-20. ES Nuokun alkuperäinen idea syntyi yhteisöpedagogiopiskelijoilta, jotka suorittivat työharjoitteluaan Juvenia-akatemiassa ja Etelä-Savon maakuntaliitolla. Nuorisotyön ammattilaiset tarttuivat välittömästi toimeen ja ES Nuokku avautui Discordissa 1.4. Digillä duuniin! – digitaaliset sovellukset nuorten työelämäpalveluissa –hanke on järjestänyt ES Nuokulla ”Tekevälle sattuu” –tapahtumasarjan, jossa unelmista ja mokista ovat keskustelemassa teatteriohjaaja Joonas Veijasen kanssa fysioterapeutti ja bodyfitness-kilpailija Ilona Haapaniemi ja sarjayrittäjä Johannes Laine. 29.4. tapahtumasarja huipentui näyttelijä, Putous-tähti Antti Tuomas Heikkisen vierailuun, joka toteutettiin YouTube-livenä.

Lisätietoja:
Essi Helin / TKI-asiantuntija, Digillä duuniin! – digitaaliset sovellukset nuorten työelämäpalveluissa -hanke / essi.helin@xamk.fi / p. 040 541 5096

YHTEISÖLLISEN HYVINVOINNIN TUKEA KORONA-AJASSA

Juvenian Hyvinvoiva asukas – yhteisöllisen asumisen kehittäminen Etelä-Savossa -hanke kehittää ”etäyhteisöllisyyttä” ja osallisuutta Etelä-Savossa. Lauantaina 25.4. avautuivat #hyvänmielenrastit Peitsarissa, Anttolassa ja Laajalammella ja viikolla 18 käynnistyvät valokuvaushaasteet anttolalaisille ja Laajalammella asuville. Sen lisäksi Anttolassa hanke auttaa ruokakassien jakamisessa ja Anttolan kukkaiskylä –teeman suunnittelussa ja toteutuksessa. Hyvinvoiva asukas-hanke on myös kehittämässä naapuriapuun ja vapaaehtoisuuteen liittyvää toimintaa Mikkelissä lähes 1000 jäsenisen Naapuriapu Mikkeli -Facebook-ryhmän avulla.

Hanke on mukana myös Mikkelin kaupungin Porukalla-hankkeessa. Kyseessä on kuuden kuukauden verkostohanke, jonka tavoitteena on vastata korona-ajan haasteisiin Mikkelissä. Juveniassa tehtävän työn tavoitteena on tukea erityisesti asukkaiden vapaa-aikaa ja osallisuutta ja perheiden voimavaroja koronatilanteessa. Xamkin yhteisöpedagogiopiskelijat aloittavat harjoittelun hankkeessa. Porukalla-hanke heijastelee korona-ajan positiivisena puolena havaittua yhteistyön tiivistymistä ja uusia muotoja.

Lisätietoja:
Annastiina Vesterinen / Projektipäällikkö, Hyvinvoiva asukas – yhteisöllisen asumisen kehittäminen Etelä-Savossa -hanke / annastiina.vesterinen@xamk.fi p. 040 486 8279

DIGIHYVINVOINNIN TUKEMISELLA VAHVISTETAAN OSALLISUUTTA

Digivoimaa – digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta -hankkeen kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat sekä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Hankkeessa vahvistetaan valmennettavien nuorten digitaalista hyvinvointia ja digihyvinvointitaitoja – tavoitteena tukea työllistymistä ja opiskelua sekä osallisuuden kokemusta. Digivoimaa-hanke kehittää verkossa tapahtuvaa nuorisotyötä ja verkko-ohjausta nuorisotyön välineenä.

Lisätietoja:
Jarmo Rinne / projektipäällikkö, Digivoimaa – digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta -hanke/ jarmo.rinne@xamk.fi / p. 044 590 0300

Riina Hämäläinen / TKI-asiantuntija, Digivoimaa – digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta -hanke / riina.hamalainen@xamk.fi / p. 045 851 5180

MYÖNTEISEN TUNNISTAMISEN MENETELMÄT AUTTAVAT ETEENPÄIN

ITU (itse tehty tulevaisuus) –ryhmämenetelmä pohjautuu myönteisen tunnistamisen ajattelutapaan. Digillä duuniin! – digitaaliset sovellukset nuorten työelämäpalveluissa -hankkeessa kehitetty kokonaisuus on harjoitteluareena oman elämän haltuunottoon ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. ITU-ryhmätoimintaa on vuosina 2017-2020 toteutettu lähinnä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien 15-30-vuotiaiden nuorten kanssa, mutta se soveltuu sosiaalisen vahvistamisen toimintamuodoksi muillekin nuorten ryhmille.

Vertaisohjaajakoulutus tukee nuoria auttamaan toisiaan. Poikkeustilasta selviytymisessä nuorten vertaistuen merkitys tulee korostumaan ja kehitetty koulutusmalli antaa konkreettista apua vertaistukitoiminnan käynnistämiseen. ITU-ryhmämenetelmä ja vertaisohjaajakoulutus esitellään maaliskuussa 2020 julkaistussa ohjaajan oppaassa:

Myönteisiä matkaeväitä. Sosiaalisen vahvistamisen ryhmätoimintojen ohjaajan opas https://www.theseus.fi/handle/10024/333429

Lisätietoja:
Heikki Kantonen / projektipäällikkö, Digillä duuniin! –digitaaliset sovellukset nuorten työelämäpalveluissa –hanke / heikki.kantonen@xamk.fi / p. 040 774 9246

KÄSIKIRJA OPASTAA OPPILAITOSNUORISOTYÖHÖN

Yhessä! Yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeessa on tuettu hyvinvointia myös poikkeusoloissa erilaisin verkossa toteutetuin ideoin ja vinkein. Hankkeen vertaisryhmätoimintaa ovat ohjanneet yhteisöpedagogiopiskelijat, Yhessä!-koulujeesarit, jotka koulutettiin keväällä 2018. Toukokuussa hankkeelta ilmestyy Anna-Liisa Hännikäinen-Uutelan toimittama julkaisu ”Vinkkejä oppilaitosnuorisotyöhön. Koulujeesarin käsikirja”. Käsikirjassa esitellyt toimintamallit voivat auttaa ammattilaisia kouluissa sekä nuorten vapaa-ajan toiminnoissa – varsinkin erityistä yksilöllistä ohjausta ja kohtaamista kaipaavien nuorten kanssa työskentelyssä.

Koulujeesarin käsikirja:

https://www.theseus.fi/handle/10024/336020

Lisätietoja:
Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela / projektipäällikkö, Yhessä! Yhteisöllisen oppilaistosnuorisotyön kehittäminen Etelä-Savossa -hanke / anna-liisa.hannikainen-uutela@xamk.fi / p. 040 545 1608