Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt nuorisoalan osaamista ja asiantuntijuutta valtakunnallisesti kehittävistä osaamiskeskuksista. Tehtävä myönnettiin Lahden kaupungin, Suomen Partiolaiset ry:n, Nuorten Akatemia ry:n, Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry:n, Helsingin kaupungin sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n hallinnoimille useamman yhteisön yhteenliittymille. Samalla ne saivat oikeuden valtionavustukseen.

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia koordinoi yhtä osaamiskeskusta ja vastaa sen toiminnasta. Lisäksi Juvenia on osatoteuttajana kahdessa muussa opetus- ja kulttuuriministeriön osaamiskeskuksessa vuosina 2020–2023. Osaamiskeskusten tehtävänä on kehittää ja edistää nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua.

Juvenian koordinoi Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa -osaamiskeskusta. Yhteenliittymään kuuluvat Kehittämiskeskus Opinkirjo, Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Vantaan kaupunki, Nuorisotutkimusseura ry, Mieli Suomen Mielenterveys ry, Lahden kaupunki/Kanuuna, Folkhälsans förbund ja Föreningen Luckan sekä Helsingfors Universitet/statsvetenskapliga fakultet/socialt arbete ja Åbo Akademi. Osaamiskeskuksessa kehitetään ja edistetään nuorisoalan perus- ja erityisosaamista nuorisotyöstä kouluissa ja oppilaitoksissa sekä nivelvaiheessa opiskelijoiden siirtyessä perusasteelta toiselle asteelle. Erityisesti edistetään yhteisöllisyyden ja yhteisökasvatuksen, koulussa harrastamisen, mielenterveyden ja päihteettömyyden, osallisuuden sekä yhdenvertaisuuden teemoja koulunuorisotyössä.

Osaamiskeskuksen keskeisenä tavoitteena ovat kouluviihtyvyyden lisääminen ja nuorten hyvinvointi oppilaitoksissa. Tavoitteeseen päästään vahvistamalla kasvattajayhteisöä ja edistämällä yhteisöllistä toimintakulttuuria. Nuorten osallisuus on keskeinen hyvinvoinnin elementti lähtökohta. Koulu toimintaympäristönä on oma kontekstinsa, jonka toiminnan perusteita määrittävät useat lait ja opetussuunnitelmien perusteet. Koulun konteksti on otettava lähtökohdaksi, kun pohditaan, miten moniammatillista yhteistyötä, kasvattajayhteisöä, voidaan rakentaa ja tukea. Kouluissa ja oppilaitoksissa kasvatetaan itseohjautuvia ja yhteiskuntakelpoisia nuoria, missä nuorisotyöllä on keskeinen rooli. Tavoitteena on, että osaamiskeskuksessa tuotetut palvelut toteutuvat yhdenvertaisesti, laadukkaasti ja tasa-arvoisesti myös alueilla ja oppilaitoksissa, joilla ei ole nuorisotyön palveluja.

Juvenia on osatoteuttajana Nuorisotyö kunnissa- sekä Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksessa. Nuorisotyö kunnissa -osaamiskeskusta koordinoi Lahden kaupunki ja muita osatoteuttajia ovat Nuorisotutkimusseura ry, Allianssin nuorisovaihto, Oulun kaupunki/Koordinaatti, Mieli mielenterveys ry ja Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry. Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen toiminnasta vastaa Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry ja muita osatoteuttajia ovat Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry ja Mieli Suomen mielenterveys ry. Osaamiskeskusten toiminta käynnistyy kevään 2020 aikana.

 

Lisätietoja:

Jussi Ronkainen, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian johtaja
p. 050 312 4983, jussi.ronkainen@xamk.fi