Jyrki Koivikko luopuu Mikkeli Areena Oy:n hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Uudeksi puheenjohtajaksi 1.1.2017 alkaen Saimaa Stadiumin pääomistaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, on valinnut ammattikorkeakoulun kehitysjohtaja Kalevi Niemen ja uudeksi hallituksen jäseneksi hallinto- ja talousjohtajana toimivan Tero Tallisen.

Mamkin hallituksen puheenjohtajana Koivikko veti yhdessä eri tahojen kanssa monitoimihallin konseptin suunnittelusta vastannutta ohjausryhmää. Kun Mikkelin ammattikorkeakoulu, Mikkelin kaupunki ja Suomen Nuoriso-opisto tekivät hankkeesta myönteisen päätöksen, perustettiin Mikkeli Areena Oy, joka sekä rakennuttaa hallin että vastaa sen liiketoiminnasta.

Yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin vuonna 2015 Timo Welsby. Hänen mukaansa koko hanke eli Saimaa Stadiumin rakentaminen on yhdistynyt pitkälti juuri Jyrki Koivikon persoonaan ja hänen poliittiseen taitoon ja tahtoon. Tässäkin mielessä hänen luopumisensa on merkittävä asia.

-Totta kai mieli on haikea, koska monitoimihallin eteen on uhrannut niin paljon aikaa ja energiaa. Toisaalta juuri nyt on monessakin mielessä oikea aika luopua hallituksen puheenjohtajan vastuusta.  sanoo Jyrki Koivikko.

Isot investoinnit Kotkaan ja Savonlinnaan

Koivikko aloittaa ensi vuoden alussa nelivuotiskautensa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n (Xamk) hallituksen puheenjohtajana. Xamk on liikevaihdoltaan maan toiseksi suurin ja opiskelijamäärältään viidenneksi suurin ammattikorkeakoulu toimien kahdessa maakunnassa ja neljällä kampuksella. Se on volyymiltaan maan johtava tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittava ammattikorkeakoulu, jonka palveluksessa on yhteensä lähes 700 työntekijää.

– Uusi tehtävä Xamk Oy:n puheenjohtajana vaatii niin paljon paneutumista ja vastuuta nimenomaan kokonaisuuden menestymistä, että on luontevaa luopua yhdellä paikkakunnalla toimivan tytäryhtiön hallituksesta, perustelee Koivikko.

Hän myös toteaa, että haluaa muun muassa viedä täysillä eteenpäin tulevina vuosina Kotkaan suunnitellun uuden kampuksen rakentamista. Kyse on mittavasta, arviolta 40 miljoonan euron investoinnista.

– Alueellinen kehittäminen tulee entisestään korostumaan ammattikorkeakoulun työssä. Tästähän on kyse myös Savonlinnassa tehdyissä mittavissa investoinneissa Kuitulaboratorion tutkimusympäristöön, muistuttaa Koivikko.

Koivikko myös painottaa, että nyt kun Saimaa Stadiumin rakentaminen on käynnissä, hallituksen tehtävässä korostuu se, että lupaukset investoinnin myönteisestä vaikutuksesta koulutuksen uudistumiseen ja vetovoimaan sekä hyvinvointialan tutkimus- ja kehittämistoimintaan lunastetaan.

– On luontevaa, että vastuuta näistä asioista siirretään enemmän ammattikorkeakoulun omille asiantuntijoille.  Toki myös uudessa tehtävässäni tulen aktiivisesti seuraamaan Saimaa Stadiumin edistymistä ja menestystä, toteaa Koivikko.

Lisätietoja:

  • Jyrki Koivikko, puh. 040 670 5509
  • Kalevi Niemi, hallituksen puheenjohtaja (1.1.2017 alk.), puh. 040 569 8901
  • Timo Welsby, toimitusjohtaja, puh. 0400 677 817