Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulukonsernin (Xamkin) yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät 4.10.2016 ja päättyivät 14.11.2016. Yt-neuvottelut pidettiin taloudellisista, tuotannollisista ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Yhteistoimintaneuvotteluiden tavoitteena on ollut sopeuttaa ja turvata ammattikorkeakoulun toimintaa valtion rahoituksen vähentyessä. Perusrahoituksen arvioidaan laskevan vuonna 2017 noin 3 miljoonaa euroa. Yhteistoimintaneuvottelut koskivat koko konsernia ja henkilöstövaikutuksiksi arvioitiin yt-neuvottelujen alkaessa enintään 50 henkilötyövuotta.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulukonserni irtisanoo yhteensä 30 henkilöä

– Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulukonserni vähentää irtisanomisten kautta yhteensä 30 henkilöä. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöstä irtisanotaan 19 henkilöä ja opetushenkilöstöstä 11. Lisäksi opetushenkilöstöstä osa-aikaistetaan 14 henkilöä. Xamkin eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisten vaikutus on 12 henkilötyövuotta. Muista toiminnan kuluista kuten ostopalveluista, investoinnista ja hankinnoista säästetään yhteensä 0,5 miljoonan euron verran. Säästöjä kohdistetaan muun muassa it-kuluihin, puhelinliittymiin ja markkinointiin, kertoo toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen.

– Vaikka perusrahoituksen vähenemisen vuoksi Xamkin toimintaa joudutaan sopeuttamaan, on tulevaisuudessa odotettavissa uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita, joista voi avautua uusia työpaikkoja. Toiminnan sopeuttamisessa ja säästöjen kohdentamisessa on noudatettu Xamkin hallituksessa tämän vuoden kesäkuussa neljän vuoden siirtymäkaudeksi yksimielisesti sopimaa tulokseen perustuvaa maakunnallista rahanjakomallia, toteaa Saastamoinen.

Yt-neuvottelujen ratkaisut annetaan henkilökohtaisesti 30.11.2016 mennessä.

Esimiestehtäviä ja tukipalveluja organisoidaan uudelleen

Xamkin tukipalveluja tullaan myös uudelleen organisoimaan niin, että kansainvälistymispalvelut yhdistetään opiskelijapalveluihin yhdeksi opetuksen palveluyksiköksi. Yhteisissä opinnoissa siirrytään yhden esimiehen rakenteeseen. E-kampuksen päällikön tehtävä on jo aiemmin yhdistetty kirjastojohtajan tehtäviin.

Rakenteellisen kehittämisen yt-neuvottelut päättyivät 21.11.2016

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulukonsernissa saatiin tänään päätökseen myös rakenteellisen kehittämisen yhteistoimintaneuvottelut. Rakenteellisen kehittämisen mahdolliset henkilöstövaikutukset kohdistuvat pidemmällä aikavälillä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulukonsernissa työskentelee tällä hetkellä 750 henkilöä. Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakouluissa on tehty jo pitkään rakenteellista kehittämistä ja toimintaa on tehostettu muun muassa keskittämällä opetus neljälle kampukselle.  Henkilöstömäärä korkeakouluissa ja emoyhtiö Xamkissa on laskenut vuodesta 2012 alkaen yhteensä noin 130 hengellä. Valtion rahoitus on vähentynyt vuodesta 2012 alkaen noin 6,5 miljoonaa euroa.

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen, puh. 050 312 5151

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Mikkelin ammattikorkeakoulu

 

Faktat:

  • Ammattikorkeakoulujen rahoituksen leikkauksista johtuen Xamk Oy:n vuoden 2017 ja sen jälkeinen rahoitustaso edellyttää uusia talouden sopeutustoimia. Arvioitu säästötarve on vuonna 2017 noin kolme miljoonaa euroa, jotta Xamk Oy:n kulutaso saadaan vastaamaan tulevaa rahoitustasoa.
  • Kilpailukykysopimus johtaa siihen, että vuosityöaika pitenee jokaisella työntekijällä keskimäärin 24 tuntia. Vuonna 2017 pidennys on 22 tuntia / työntekijä. Tämän vaikutus Xamk Oy:ssä on se, että työtuntien määrä lisääntyy noin 9 htv vuonna 2017 ja noin 11 htv vuonna 2018 nykyisellä henkilöstömäärällä.
  • Xamk Oy:n organisaatiorakenne on astunut voimaan 1.6.2016 lukien ja toimintoja sekä palveluja on suunniteltu esimiesten toimesta kesän ja syksyn 2016 aikana. Tarkoituksena on karsia päällekkäisiä tehtäviä ja yhdenmukaistaa toimintoja sekä löytää uusia tapoja tuottaa opetuksen tukipalveluita vuonna 2017.