Kaidan Kiho Villas & Tuukkalan Tila B&B Ristiinassa on kolmantena eteläsavolaisena matkailuyrityksenä saanut Green Key -sertifikaatin. Sertifikaatin kautta työ vastuullisuuden eteen tehostuu ja tulee asiakkaille entistä näkyvämmäksi tuottaen näin kilpailuetua. Xamkin Kohti vastuullista matkailua -hankkeen myötä yrityksessä on viime vuosina panostettu erityisesti hiilijalanjäljen pienentämiseen ja vastuullisuusviestinnän kehittämiseen.

– Ekologisuus on ollut jo pitkään toiminnan ytimessä Kaidan Kiho Villoissa ja Tuukkalan Tilan B&B:ssä. Green Key vaatima ympäristötyön taso toteutui heillä erinomaisesti ja ylittyi monelta osin. Green Key -sertifioituna kohteena Kaidan Kiho on mukana maailmanlaajuisesti lähes 3000 kohteen kanssa edistämässä näkyvästi ja tunnistettavasti kestävää matkailua. Green Key tuo työhön selkeän seurattavuuden ja nostaa sen entistä selkeämmin myös asiakkaan nähtäväksi Suomessa ja kansainvälisesti, kertoo ohjelmajohtaja Marketta Viljasaari Green Key -ohjelmasta.

Yrittäjät Leena ja Esko Valkonen harmittelevat sitä, että vallitsevan mielikuvan mukaan ekologisuus yhdistetään usein alkeelliseen, vailla mukavuuksia olevaan majoitukseen.

– Kaidan Kihon huviloissa vieras voi nauttia hyvällä omallatunnolla kaikista nykyajan mukavuuksista; mukavuustaso on jopa viety korkeammalle tasolle kuin perinteisillä mökeillä. Green Key -sertifioinnin myötä uskomme saavamme vieraita, jotka arvostavat ekologisia ratkaisuja ja haluavat varmistua, että toiminta todella on sitä mitä luvataan, eikä pelkkää mielikuvien luomista. Uskomme olevamme oikealla tiellä, sillä tulevaisuudella on vain yksi oikea suunta: kestävä kehitys.

– Kaidan Kihossa on esimerkillisellä tavalla panostettu vastuullisuuteen mm. rakentamisessa, energian käytössä, jätehuollossa, kierrätyksessä sekä lähituotteiden ja -palvelujen käytössä, joten yrityksen hiilijalanjälki on pieni. Vastuullisuudesta viestittäessä keskeistä on nostaa esille asiakkaan vastuullisuudesta saama hyöty, toteaa Kohti vastuullista matkailua -hankkeen projektipäällikkö Eeva Koivula.

Green Key -ympäristösertifioituja matkailutoimijoita on Suomessa nyt jo lähes 80. Maailmanlaajuisesti Green Key toimii 58 eri maassa ja sertifikaatin on saanut yli 2 900 kohdetta. Green Key -sertifioidun kohteen tulee täyttää kaikki Green Key -ympäristökriteerien pakolliset kohdat sekä raportoida vuosittain ympäristötyöstään. Matkailuala Suomessa panostaa vahvasti vastuullisuuteen ja tuo sen asiakkailleen näkyväksi.

Kohti vastuullista matkailua -hankkeessa (2017-2018) kehitetään matkailun vastuullisuutta ja vastuullisuusviestintää mm. edistämällä yrityskohtaisten sertifikaattien käyttöönottoa. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina ovat Helsingin ylipiston Ruralia-instituutti ja Itä-Suomen yliopiston matkailun tutkimus- ja koulutuslaitos ja muut kumppanit ovat Härkäniemen tuvat, Kaidan Kiho, Majoitus B&B Hepokatti, Tynkkylän Lomaniemi, Suur-Savon Osuuskauppa ja Mikkelin Ravirata. Rahoittaja ja päärahoituslähde on Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

 

 

Lisätietoja:

Leena Valkonen, p.  045 634 9299, info@kaidankiho.com

Marketta Viljasaari, Green Key -ohjelmajohtaja, p. 045 600 9250,  marketta.viljasaari@feesuomi.fi,

Eeva Koivula, projektipäällikkö, Xamk/Kohti vastuullista matkailua –hanke, p. 040 772 3365, eeva.koivula@xamk.fi, hankesivut: www.xamk.fi/vastuullinenmatkailu