Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ensihoitoa opiskelevat saivat käyttöönsä aivan uudenlaisen oppimisympäristön, ambulanssisimulaattorin. Kyseessä on Suomen ensimmäinen ja Euroopassa ainutlaatuinen opetuskäytössä oleva ambulanssisimulaattori, jonka kansanedustaja, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Martti Talja vihki käyttöön 6.2.2017 Xamkin Kotkan kampuksella.

– Erityisesti ensihoidon koulutuksessa on keskeistä, että opiskelijat voivat kartuttaa osaamistaan turvallisesti. Xamk tulee ambulanssisimulaattorin avulla edistämään merkittävästi potilasturvallisuutta ja on yhdistänyt innovatiivisesti modernia teknologiaa opetukseensa. On potilaan edun mukaista, että todentuntuisia tilanteita harjoitellaan ja toistetaan riittävän usein, jotta työskentely tositilanteessa on ammattitaitoista ja laadukasta. Uskon, että myös opiskelijat innostuvat tästä, Talja sanoo.

Uuden simulaattorin avulla opiskelijat voivat harjoitella hätätilanteita varten jo opintojensa aikana, ennen todellisiin ensihoidon tilanteisiin joutumista. Xamkista valmistuvat ensihoitajat omaavat näin jo työelämään siirtyessään hyvät valmiudet ambulanssityöskentelyyn, mikä edistää merkittävästi potilasturvallisuutta. Sote-uudistuksen myötä matkat sairaaloihin pitenevät, jolloin ambulanssissa tehtävän ensihoidon merkitys tulee korostumaan entisestään.

Harjoittelua mahdollisimman todellisessa ympäristössä

– Tulevaisuuden vaatimuksiin suunniteltavan simulaattorin lähtökohtana oli kehittää sekä ambulanssin ajamiseen että siellä tapahtuvaan potilaan hoitoon liittyvää turvallisuutta. Hankintaa valmistelimme vuonna 2015 ESR-rahoitteisessa hankkeessa, jossa selvitettiin hälytysajoon liittyviä tekijöitä: lainsäädäntöä, ambulanssionnettomuuksia, potilasturvallisuutta, ajo-osaamista, koulutusta, teknisiä vaatimuksia sekä toiminnallisia ja laadulliset kriteerejä. Tutustuimme myös olemassa oleviin ajosimulaattoreihin ja kartoitimme asiantuntijoita ja tuottajia, kertoo ensihoidon lehtori Juhani Seppälä.

Hankkeen lopputuloksena syntyi suunnitelma ambulanssisimulaatiosta, joka toimisi todenmukaisena oppimisympäristönä Xamkin sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon ja ylempään AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa, täydennyskoulutuksessa sekä tutkimus- ja kehitystoiminnassa.

Todenmukaisuus simulaattorissa syntyy siitä, että se on sijoitettu liikealustalle oikeaan ambulanssiin, josta on poistettu moottori-, vaihteisto- ja akselitekniikka. Simulaattori ei kuitenkaan ole pelkästään ambulanssi, vaan siihen liittyy kolme erillistä tilaa: debriefing-tila, valvomo ja itse simulaatiotila.

Simulaatiotilassa sijaitsevat ambulanssisimulaattori sekä tila, jossa simuloitu ensihoidon opetustilanne esitetään. Todenmukaisuutta tuo kaareva videoseinä äänineen ja kuvineen. Valvomossa opettajat voivat seurata simulaatiotilan tapahtumia videojärjestelmien välityksellä ja ohjata tilanteita tarpeen mukaan. Debriefing-tila on tarkoitettu palautteen antoon; siellä opiskelijat ja opettaja käyvät läpi toteutetun harjoituksen keskusteluiden ja tallenteen avulla. Simulaatiota voidaan tarvittaessa seurata reaaliajassa myös viereisessä auditoriossa.

Simulaattori syntyi monen toimijan yhteistyönä

Todenmukainen, moderni ambulanssisimulaattori on edellyttänyt tiivistä ja innovatiivista yhteistyötä useiden kumppaneiden kanssa. Ambulanssi suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Volkswagen-hyötyajoneuvoja maahantuovan ja ambulanssikoreja valmistavan Tamlans Oy:n kanssa VW Amarok Negea -esittelyambulanssista. Tamperelainen Creanex Oy toteutti varsinaisen simulaattorin rakenteet ja integroi ajosimulaatio-ohjelmistot ja liikealustan VW Amarok Negea -ambulanssiin.

Muita ambulanssisimulaattorihankkeen yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Nordic Simulators Oy (video- ja tallennejärjestelmät sekä virtuaaliympäristö), Pensi Oy (paari- ja kantotuolivarusteet), MediDyne (potilasmonitorit ja valvontalaitteet), Airbus (VIRVE), Sunit Oy (ajoneuvotietokoneet) sekä Codea Oy (karttajärjestelmä ja sähköinen ensihoidon kirjaaminen).

 

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
ensihoidon lehtori Juhani Seppälä
p. 044 702 8244, juhani.seppala@xamk.fi

Tamlans Oy: www.tamlans.fi
Creanex Oy: www.creanex.fi
Nordic Simulators Oy: www.nordicsimulators.fi
Pensi Rescue Oy: www.pensi.fi
MediDyne Oy: www.medidyne.fi
Sunit Oy: www.sunit.fi
Codea Oy: www.codea.fi
Airbus: https://airbusdefenceandspace.com