Karjala-tietokannan viimeinen vaihe etenee hyvässä myötätuulessa Mikkelissä. Karjala-tietokanta koostuu luovutetun Karjalan kirkonkirjojen henkilötiedoista. Työtä ohjaa nyt Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Helmikuusta lähtien 11 työntekijää alkoi siirtää jäljellä olevia kirkonkirjatietoja tietokantaan. Työvaihe on laajan tietokantahankkeen keskeisin osa.

– Urakka urakka on lähtenyt hyvin käyntiin. Valmista pitää tulla vuoden 2019 loppuun mennessä, hankkeen projektipäällikkönä toimiva Jari Ropponen Xamkista kertoo.

Vanhin aineisto tallentamatta

Henkilötietoja arvioidaan olevan 11,5 miljoonaa tietuetta, joista 1,3 miljoonaa on vielä tallentamatta. Jäljellä olevat tiedot koostuvat vanhimmista eli 1700-luvun sekä 1800-luvun alun ruotsin- ja venäjänkielisistä kirkonkirjoista. Niitä on monesti vaikea tulkita, mikä vaatii työntekijöiltä hyvää osaamista.
Xamk on järjestänyt tietokantahankkeelle tilat ja laitteet Mikkelin kampuksella. Karjala-tietokannan kehittämistyötä tehdään ammattikorkeakoulun digitaalisen talouden yksikössä, jossa se integroituu luontevasti alan muihin tutkimushankkeisiin. Yksikköä johtaa tutkimusjohtaja Noora Talsi.

Ei pelkkää tallennusta

Laajan tietomassan kokoaminen ei kuitenkaan vielä riitä. Osana loppuhanketta myös tietokannan rakennetta ja sen hakuominaisuuksia kehitetään aktiivisesti. Tässä yhteistyökumppanina on tutkimus- ja kehittämiskeskus Digitalia.

Valmis tietokanta Kansallisarkistolle

Valmis Karjala-tietokanta luovutetaan Kansallisarkistolle. Tällöin siitä tulee oiva apuväline ennen kaikkea historian- ja sukututkimuksen käyttöön. Tietokannan mahdollisuudet eivät lopu tähän. Muista aloista esimerkiksi perinnöllisyyslääketiede ja yhteiskuntatieteet voivat hakea tietokannasta vastauksia kysymyksiinsä. Tutkimusmetodeina voidaan käyttää muun muassa nykyaikaisia tiedonlouhinnan menetelmiä.

Karjala-tietokanta – menneisyys nykypäivän ja tulevaisuuden palveluksessa.

 

Lisätietoja

projektipäällikkö Jari Ropponen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 040 194 5235, jari.ropponen@xamk.fi

tutkimusjohtaja Noora Talsi, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 040 648 5020, noora.talsi@xamk.fi

Kuva

Antrean seurakunnan rippikirja vuosilta 1790–1797, aukeamalla tietoja Pähkjärven kylästä. Kuva: Mikkelin maakunta-arkisto.

Lataa kuva linkistä: http://xamk.materialbank.net/NiboWEB/p/scpc/10516598/276610/fi