Kymenlaakson yritysten kasvua ja menestystä halutaan parantaa tiivistämällä oppilaitosyhteistyötä. Oppilaitosyhteistyön helmet on koottu yksiin kansiin auttamaan yrityksiä yhteistyön aloittamisessa ja kehittämisessä. Opas on laadittu tietopaketiksi niin yrityksille kuin opiskelijoillekin.

Osaavan työvoiman puute on yksi merkittävimmistä yritysten menestyksen ja kasvun esteistä Kymenlaaksossa. On erittäin tärkeää pystyä turvaamaan ammattitaitoisen työvoiman riittävyys maakunnassamme. Tähän haasteeseen on lähdetty etsimään ratkaisuja hyvin käytännönläheisellä tavalla.

Hyvä esimerkki konkreettisesta toimenpiteestä on alueen oppilaitosten yhdessä laatima Oppilaitosyhteistyö Kymenlaaksossa -opas. Opas on myös mainio esimerkki Kymenlaaksossa toimivien koulutustahojen hyvästä yhteistyöstä. Aloite oppaan tekemiseen lähti kauppakamarista ja eri koulutustahot lähtivät mukaan positiivisella asenteella. Opasprojektin myötä syntyi hyvä ja toimiva työryhmä, jonka puitteissa tullaan jatkamaan koulutusten ja yritysyhteistyön kehittämistä.

Oppaan tavoitteena on aktivoida alueemme yrityksiä lisäämään yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Yrityksissä on jo pitkään tiedostettu haasteet juuri kullekin alalle sopivan osaamisen ja oikeanlaisen koulutustaustan omaavien osaajien rekrytoinnissa. Alueen yritykset ovat antaneet oman panoksensa kokonaisuuteen jakamalla omia käytännön esimerkkejään toteutuneesta oppilaitosyhteistyöstä.

Opas pitää sisällään konkreettisia esimerkkejä toimintamalleista: oppisopimus, kesätyöntekijän tai kansainvälisten osaajan palkkaaminen, harjoittelupaikat ja rekrytointi sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen. Kannustamme yrityksiä laatimaan oman suunnitelman oppilaitosyhteistyön toteuttamisesta. Sen avulla voidaan vaikuttaa siihen, millaisia mielikuvia opiskelijoille syntyy yrityksistä, työelämästä ja toimialoista. Yhteisenä tavoitteenamme on niin alueella koulutettujen osaajien jääminen maakuntaamme kuin myös muualta tulevien osaajien houkuttelu.

Monipuolinen työpaikka- ja koulutustarjonta ovat avainasemassa, kun osaavat ammattilaiset tarkastelevat maakuntamme veto- ja pitovoimaa. Lisäksi Kymenlaakson ja koko Kaakkois-Suomen alueella opiskelee merkittävä määrä kansainvälisiä opiskelijoita, joiden osaaminen ja kansainväliset suhteet tuovat tärkeää lisäarvoa vientiyrityksille.

Oppaan painettua sekä sähköistä versiota tullaan jakamaan mm. Kymenlaakson kauppakamarin jäsenille ja toteutuksessa mukana olleiden oppilaitosten henkilöstölle ja sidosryhmille. Ladattava PDF-versio oppaasta löytyy 9.2.2021 alkaen kaikkien toteuttajatahojen nettisivuilta ja on kaikkien yritysten hyödynnettävissä. PDF-versiota tullaan päivittämään kaksi kertaa vuodessa tietojen pitämiseksi ajan tasalla. Oppaan sisältöä tullaan avaamaan mm. osaamiseen liittyvien kysymysten ympärille rakentuvissa kauppakamarin järjestämissä aamukahvi- ja tietoiskutapahtumissa.

Oppaan teossa ovat olleet mukana CTS Engtec Oy, KSS Energia Oy, KSS Verkko Oy, Kymen Seudun osuuskauppa, Kymsote-Kiinteistöt Oy, Sulzer Oy ja R.A. Wicholm Oy. Kiitämme yrityksiä käytännön esimerkeistä.

 

Tutustu oppaaseen: Oppilaitosyhteistyö yrityksissä – opas yrityksille

 

Lisätietoja:

  • Kymenlaakson Kauppakamari, Marika Kirjavainen, puh. 040 900 6651
  • CTS Engtec , Maiju Hirvikallio, puh. 050 560 9707
  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Heta Vilén, puh. 044 702 8973

Lisäksi opasta on ollut toteuttamassa Aikuiskoulutus Taitaja, Kouvolan Seudun ammattiopisto (KSAO), Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (Ekami) ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT-yliopisto) Kouvolan yksikkö.