Kevään yhteishaku korkeakouluihin on käynnissä 16.- 30.3.2022.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on tarjolla yhteensä 2004 aloituspaikkaa ja 66 hakukohdetta, kahdeksalta eri alalta. Valinnanvaraa siis löytyy, niin amk- kuin yamk-koulutuksissa.

Uusia insinöörikoulutuksia

Kotkan kampuksella alkaa syksyllä 2022 uusi insinöörikoulutus, peliteknologiat. Koulutuksen suorittaneet osaavat suunnitella, testata ja toteuttaa pelituotteen tai hyötysovelluksen, joka hyödyntää uusimpia peliteknologioita. Koulutusta kehitetään tiiviissä yhteistyössä peliteollisuuden ja siellä toimivien yritysten ja yhteisöiden kanssa. Paikalliset peli- ja ohjelmistoyritykset tarjoavat hyvän mahdollisuuden työelämälähtöisiin projekteihin, työharjoitteluun ja toiminnallisiin opinnäytetöihin.

Toinen uusi koulutus on insinööri (YAMK) tutkintoon johtava kestävän kehityksen teknologiat. Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät kestävän kehityksen merkityksen organisaation toiminnassa ja tunnistavat aiheeseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Koulutus toteutetaan verkossa.

Sairaanhoitajakoulutuksiin lisää verkko-opiskelua

Xamkissa on keväällä haussa 5 hakukohdetta sairaanhoitajakoulutukseen. Kotkassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa oleviin koulutuksiin on yhteensä 180 aloituspaikkaa. Tänä keväänä uutta on se, että kaikki toteutustavat ovat monimuoto-opiskelua tai verkkopainotteista monimuoto-opiskelua.

Toisin kuin perinteiset päiväopinnot, monimuoto-opiskelu mahdollistaa opintojen sovittamisen paremmin muuhun elämään, kuten perheeseen tai työhön – myös kauempana asuville. Sairaanhoitajan kliiniset taidot, kuten erilaiset laboraatiot ja simulaatiot, opiskellaan kuitenkin aina lähiopetuksessa kampuksella.

Hakuaikataulu

Haku on käynnissä 16.– 30.3.2022 osoitteessa www.opintopolku.fi. Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Valintojen tulokset ilmoitetaan viimeistään 8.7. ja opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 15.7. Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2022.

Lisätiedot:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

  • Hakijapalvelut, 044 702 8891, 040 585 6610, hakijapalvelut @ xamk.fi
  • Viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen, tiivi.pukkila-nupponen @ xamk.fi

 

Koulutukset kampuksittain

Kotka

Kouvola

Mikkeli

Savonlinna

Koulutukset verkossa