Mikkelissä on purettu ja puretaan kymmeniä suuria ja pieniä purkukohteita vuosittain. Miten purkujäte voitaisiin hyödyntää ja kierrättää uudeksi liiketoiminnaksi? Tätä pohditaan torstaina 11.3. verkon välityksellä järjestettävässä aamupäivän kestävässä tilaisuudessa. 

Purkamisesta kiertotalouteen -työpaja selventää käytännönläheisesti, minkälaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia fiksusti toteutettu rakennusten purkaminen tarjoaa ja miten mahdollisia ongelmia voi ennakoida ja ratkaista.

Asiantuntija-alustuksia pitävät Ramboll Oy:n kiertotalouden liiketoimintajohtaja FT Ying Zhu, Winto Better World Oy:n yrittäjä Riikka Kinnunen, projektipäällikkö Esa Kohvakka Esedulta ja kiertotalousasiantuntija TkT Raimo Lilja Mikseistä.

Tilastojen mukaan vuosina 2019-2020 Mikkelissä purettiin suuria, yli 250 neliömetrin kohteita 32 kappaletta. Näihin kuului kouluja, rivitaloja, teollisuusrakennuksia, viljasiilo ja kasarmirakennus. Pieniä kohteita, kuten vapaa-ajan asuntoja, saunoja, talousrakennuksia ja omakotitaloja, purettiin 107 kappaletta. Lisäksi haja-asutusalueella on paljon käyttämättömiä talousrakennuksia, joista voitaisiin saada uudelleenkäyttöön hirsiä ja muuta puutavaraa.

Omassa esityksessään Raimo Lilja kertoo havainnollisesti, miten purkukohteiden irtaimistoa voi käyttää uudelleen ja minkälaisia esteitä siihen liittyy. Hän myös neuvoo, miten rakennuksen sisä- ja esipurku kannattaa kilpailuttaa ja toteuttaa taloudellisesti tehokkaasti. Lisäksi hän kuvaa, miten purkupuuta voi hyödyntää uusiin käyttötarkoituksiin ja energiaksi.

Lilja muistuttaa, että maaseudulla on tuhansittain tyhjillään olevia talousrakennuksia, kuten heinälatoja, riihiä, aittoja, navettoja ja hylättyjä asuinrakennuksia, joiden puutavara sopii uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja polttopuuksi.

Uusia kumppanuuksia haetaan Mikkelin seudulla myös tiilirakenteiden purkuun ja uudelleen käyttöön. RAPURC-hanke ja Miksei Oy neuvovat liiketoiminnan käynnistämisessä ja palvelun markkinoinnissa. Pilotointia testataan koekohteissa.

Kiinnostuneita kumppaneita etsitään maaliskuun loppuun mennessä ja autamme yhteistyökuvioiden sopimisessa, kiertoasiantuntija Raimo Lilja kertoo.

Osallistujat pääsevät syventymään teemaan myös työpajoissa, joiden aiheina ovat purkujätteen hyödyntäminen, liiketoimintamahdollisuudet, tiilien uudelleenkäyttö ja markkinointipaikkojen hyödyntäminen.

Torstain työpaja aloittaa työpajasarjan, joka on räätälöity kaikille rakennusalan nykyisille ja tuleville toimijoille, kuten purkuhankkeisiin ryhtyville, rakennus-, purku-, suunnittelu- ja konsultointiyrityksille, valvojille, kierrätyssektorin toimijoille, paikallisille oppilaitoksille ja opiskelijoille sekä viranomaisille.

Työpaja järjestetään kokonaan verkon välityksellä MS Teamsissä torstaina 11.3.2021 klo 8.30-12.15.

Mukaan voi ilmoittautua tämän linkin välityksellä: https://urly.fi/1TWY

Työpajan järjestävät MikseiMikkeli, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Etelä-Savon ammattiopisto Esedu. Tapahtuma järjestetään osana Rapurc-, CityLoops- ja UTK-hankkeita (Uutta työtä kiertotaloudesta).

Lisätietoja:

  • Kimmo Haapea, sposti: kimmo.haapea(at)mikseimikkeli.fi ja puhelin 0440 361 361,
  • Raimo Lilja, sposti: raimo.lilja(at)mikseimikkeli.fi ja puhelin 050 409 7832,
  • Hanne Soininen, hanne.soininen(at)xamk.fi ja puhelin 0400-869952
  • Esa Kohvakka, sposti: Esa.Kohvakka(at)esedu.fi ja puhelin 044 7115356.