Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun järjestämä ”Miltä matkailu näyttää koronan jälkeen” -verkkofoorumi kokosi perjantaina 3.4.2020 yhteen lähes 500 matkailualan ammattilaista ympäri Suomea. Tilaisuuden tavoitteena oli katsoa tulevaisuuteen nykyisten toimintahaasteiden vatvomisen sijaan. Esille nostettiinkin spekulaatiot lähimatkailun ja luontomatkailun lisääntymisestä tulevaisuudessa – molemmat myönteisiä asioita suomalaiselle matkailualalle.

 

Itä-Suomen yliopiston tutkimuspäällikkö Juho Pesonen on tutkinut erilaisia skenaarioita sekä maailmalla tehtyjä tutkimuksia ja arvioita koronan vaikutuksista matkailuun. Selkeää on, että matkailun kulutustottumukset muuttuvat koronan myötä. ”Asiakkaat kiinnittävät enemmän huomiota turvallisuuteen, puhtauteen ja hygieniaan”, totesi Juho Pesonen.

Matkailun toimialalla pahimmin kärsivät pitkät risteilyt, majoitussektori ja kaukomatkailu. Ruuhkaisia matkakohteita tullaan välttelemään ja matkustamisen merkityksellisyys kasvaa. Lähimatkailu sen sijaan kasvaa luonto- ja virtuaalimatkailun ohella.

Pesonen valoi omassa puheenvuorossaan myös uskoa tulevaan. – Kiinnostus matkailua ja matkakohteita kohtaan säilyy ja sitä myös aktiivisesti ylläpidetään, totesi Pesonen esityksensä päätteeksi.

Myös matkailun rahoitusmallit muuttuvat. Jatkossa rahoituskriteerinä on riskinhallinta ja turvallisuus. Myös joukkorahoitus yleistyy.

Pandemiaan vastataan lisääntyneillä hygieniatoimilla, selvityksillä ja markkinoinnilla

Visit Finlandin kehitysjohtaja Kristiina Hietasaari esitteli puheenvuorossaan suomalaisten matkailuyritysten tuntoja Visit Finlandin tekemän tutkimuksen pohjalta. Selvää on, että korona on vaikuttanut tilauskantoihin ja aiheuttanut peruutuksia, jotka ulottuvat aina vuoden loppuun saakka. Yrittäjät uskovatkin koronatilanteen vähentävän asiakasmääriä merkittävästi koko vuoden ajalta. Myönteistä lienee, että toistaiseksi vaikutukset henkilöstömäärään koetaan vähäisiksi mitä lähemmäs vuoden loppua mennään.

Korona on tuonut mukanaan lisääntyneet hygienia- ja terveydenseurantatoimenpiteet yrityksiin. Lisäksi lomautuksilla ja yritysten tekemillä omilla selvityksillä pyritään vastaamaan koronan luomiin haasteisiin liiketoiminnalle. Myönteistä on, että markkinointi kotimaassa koetaan myös yhdeksi varautumistoimenpiteeksi.

Visit Finlandin toimintaan korona on vaikuttanut siten, että toimenpiteitä ja panostuksia on täsmennetty ja pyritään erityisesti varautumaan tilanteen päättymiseen. Tällöin halutaan olla valmis nopeisiin panostuksiin ja markkinointitoimenpiteisiin. Lisäksi Visit Finland pyrkii ottamaan kansallisen tietovarannon käyttöön syksyllä ja tarjoamaan digi- ja vastuullisuuskoulutusta yrityksille jo keväällä.

Digitaaliset ratkaisut kuntoon  ̶  uusilla toimintamalleilla yli koronasta

Monet palvelu- ja matkailualan yritykset ovat jo reagoineet koronaan aloittamalla uudenlaisen liiketoimintamallin. Harjun Portin yrittäjä Markus Kaskinen Punkaharjulta kertoi verkkokaupastaan ja siitä, kuinka kuljettavat ravintolansa ruoka-annoksia ihmisille.

Kaskisen mielestä tämä oli oivallinen keino hankkia vaikeina aikoina liikevaihtoa yritykselleen ja uskoo, että verkkokauppa ja annosten ostaminen jäävät elämään koronan jälkeenkin. Lisäksi Kaskinen piti myönteisenä asiana, että tämä uusi toimintamalli oli tavoittanut aivan uusia asiakasryhmiäkin. Kaskisen terveiset kanssayrittäjille oli, ettei saa jäädä tuleen makaamaan vaan löytää uusia selviytymistapoja.

Yrittäjä Elina Raaska Yogelinasta Kotkasta kertoi, kuinka on siirtänyt joogatuntinsa verkkoon. Myös Raaskan kokemukset olivat myönteisiä ja hän kertoi pitävänsä digitaalisia joogatunteja jopa New Yorkissa saakka. Vaikka joogassa ohjaajan läsnäolo on tärkeää, kokee Raaska tämän tuoneen hänelle uuden toimintamallin, jota aikoo jatkaa koronan jälkeenkin.

Retkipaikan Antti Huttunen kertoi, että eräoppaankin työt olivat loppuneet koronan myötä ja pakottaneet hänet miettimään uusia ratkaisuja. Nämä löytyivätkin verkkokaupan tehostamisesta, yhteistyöverkostosta ja erilaisista uusista digitaalisista ratkaisuista. Huttusen vinkki yrityksille olikin, että nyt kannattaa varautua siihen, kun asiakkaat palaavat, ja pistää verkkokauppa ja muut digitaaliset elementit kuntoon.

 

Verkkofoorumin järjestelyistä vastasi Xamkin luotsaama Kymenlaakson matkailun digiloikka -hanke yhdessä Visit Savonlinnan kanssa.

Tallenne verkkofoorumista on katsottavissa täällä

Juho Pesonen esitysmateriaali

Kristiina Hietasaari esitysmateriaali

 

Lisätietoja:

Johanna Heinonen

tutkimuspäällikkö, matkailu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

p. +358 44 702 8326, johanna.heinonen@xamk.fi