Seminaarin osallistujille tietoa

Virtuaaliseen AC-huoneeseen, jossa seminaari järjestetään, mahtuu vain 100 henkilöä. Sen vuoksi kaikki ilmoittautuneet eivät nyt mahdu mukaan. Alun perin osallistujamäärä oli 200, mutta tilanne on nyt muuttunut. Pahoittelut ilmoittautuneille, jotka eivät pääse mukaan.

Kaikille ilmoittautuneille lähetään kuitenkin jälkikäteen linkki tallenteeseen, joten seminaarin antiin pääsee käsiksi sitä kautta.

Kiitos ymmärryksestä. 

 

Kohtaamisia nuoruuden kääntöpiirillä -seminaari järjestetään webinaarina 19.3.2020 klo 9-11.30.  

Webinaarin järjestää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.

Etelä-Savon väkiluku laskee. Erityisesti nuorten näkökulmasta alueen vetovoimatekijät ovat harventuneet. Näihin haasteisiin on tartuttu kehittämällä keinoja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja kannustamalla heitä aktiiviseen toimijuuteen alueensa ja yhteisöjensä kehittäjinä. Olivatpa nuoret koulutuksessa, työelämässä tai näiden ulkopuolella, on mahdollista kehittää uudenlaista myönteistä otetta ja toimintatapoja nuorten osallistamiseksi ja kiinnittymiseksi osaksi yhteisöään.

Webinaarissa pohditaan yhteisön tuen ja osallisuuden merkitystä nuoren aikuisuuteen kasvamisessa sekä työ- ja opintopolkujen rakentumisessa.

Tietoa webinaarista: www.xamk.fi/seminaari19032020

Webinaarin toteutus osoitteessa: http://flax.xamk.fi/digilladuuniin

Webinaarin järjestävät kolme hanketta, jotka ovat keskittyneet lisäämään nuorten työmahdollisuuksia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä Etelä-Savon alueella.
Yhessä!-hankkeessa on kehitetty yhteisöllistä oppilaitosnuorisotyötä 2. asteen oppilaitoksissa Etelä-Savossa.
Digillä duuniin -hankkeessa on viety eteenpäin nuorten työllisyyttä tukevia palveluita. Etelä-Savon liikunta ry ESLin Me uskallamme -hankkeen tavoitteena on nuorten sosiaalisen, psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen kohtaamalla. Hankkeita rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. 

Antti Maunu (tutkijatohtori, Turun yliopisto) tekee etnografista tutkimusta koulutuksen arjesta ja sen toimivuudesta. Webinaarissa on mahdollista kuulla hänen ajatuksiaan ajankohtaisista aiheista: nuorten syrjäytymisen ehkäisemisestä, oppivelvollisuuden pidentämisestä ja koulutuksen keskeytymisen ehkäisystä.

Tervetuloa!

Lisätiedot:

projektipäällikkö Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela
anna-liisa.hannikainen-uutela@xamk.fi, puh. 040 545 1608
tutkijatohtori Antti Maunu
maunuan@gmail.com, puh. 040 832 5057
projektipäällikkö Heikki Kantonen
heikki.kantonen@xamk.fi, puh. 040 774 9246