Vuoden 2021 alussa voimaan tulleella väliaikaisella lakimuutoksella ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen on nyt mahdollista työvoimakoulutuksena. Koulutuksen tavoitteena on suorittaa AMK-tutkinto ja näin parantaa työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia sekä edistää alueiden työnantajien osaavan työvoiman saatavuutta.

Savonia-ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) sekä alueiden ELY-keskukset ja TE-toimistot tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden suorittaa kesken jäänyt AMK-tutkinto tai päivittää opistoasteen tutkinto AMK-tutkinnoksi työvoimakoulutuksena.

Opiskelijaksi voivat hakeutua TE-toimiston ja työllisyyskuntakokeilujen asiakkaat vuoden 2022 huhtikuun loppuun saakka. Lisätietoja TE-palveluiden verkkosivuilta www.te-palvelut.fi.
Koulutuksessa suoritetaan tutkinnosta puuttuvat opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Opiskelijaksi valituille tehdään yksilöllinen henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, josta ilmenee suoritettavat opinnot, paikka, aikataulut sekä toteutustavat.

Opiskelijat integroidaan tutkinto-opiskeluryhmiin ja opinnot koostuvat päivä- ja monimuoto-opinnoista, harjoitteluista, verkko-opinnoista sekä ohjauksesta. Tarvittaessa toteutuksessa hyödynnetään yhteistyössä olevien ammattikorkeakoulujen opintotarjontaa. Opintoihin on käytettävissä 18 – 24 kuukautta.

Työvoimakoulutuksena suoritettavat AMK-tutkinnot ovat sairaanhoitaja, sosionomi, rakennusmestari, tieto-, rakennus- ja talotekniikan insinööri sekä talotekniikka (LVI) ja tradenomi (tietojenkäsittely).

 

Lisätietoa eduskunnan lakimuutoksesta

Lisätietoa aiheesta löydät myös oppilaitosten verkkosivuilta:

 

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
koulutussuunnittelija Piia Pöysä p. 040 6302520, piia.poysa@xamk.fi

Karelia-ammattikorkeakoulu
palveluliiketoiminnan päällikkö Harri Mikkonen p. 050 5020402, harri.mikkonen@karelia.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu
suunnittelija Sari Turpeinen p. 044 785 5621, sari.turpeinen@savonia.fi