Laboraatio- ja simulaatio-opetuksen sekä muun välttämättömän lähiopetuksen ryhmäkoot ovat aiheuttaneet keskustelua.  Xamkin johtoryhmä linjasi tänään 17.3., että päivä- ja monimuoto-opintoihin liittyvä käytännön opetus (harjoitukset, simulaatiot, laboraatiot ja pajatyöskentely) jatkuu lähiopetuksena opetusryhmissä. Opetukseen osallistuvien tulee huolehtia omasta ja muiden turvallisuudesta: käyttää suu-nenäsuojaimia, pitää 2 metrin turvavälit ja noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.

 

Poikkeuksena on sosiaali- ja terveysalan monimuoto-opintoihin liittyvä simulaatio-opetus, joissa ryhmäkoko on rajattu 6 opiskelijaan. Alan simulaatioharjoitukset ovat erityislaatuisia hoitotoimenpiteiden lähikontaktien vuoksi. Linjaukseen päädyttiin, koska näihin monimuoto-opintoihin osallistuvat opiskelijat tapaavat harvoin ja he tulevat lähiopetustunneille usein monilta eri paikkakunnilta. Sen sijaan päiväopintoja suorittavat opiskelijaryhmät ovat muutoinkin kanssakäymisissä.

Kaikki opetuksen ohjeet koskevat myös jatkuvaa oppimista eli avointa amkia ja täydennyskoulutusta.

 

Jatkoa koskevista ohjeista päätetään ensi viikolla

 

Xamkissa on tällä hetkellä voimassa ohje, jonka mukaan kaikki opiskelijat ovat teoriaopetuksen osalta etäopetuksessa: Mikkelissä ja Savonlinnassa 28.3. asti ja Kotkassa ja Kouvolassa 31.3. asti.

Siitä, kuinka opetus jatkuu tämän jälkeen, päätetään 24. maaliskuuta johtoryhmän kokouksessa. Siihen mennessä on tulossa valtakunnallisia linjauksia, joita Xamkissa odotetaan päätöksenteon pohjaksi.

Myös kesän ja syksyn ulkomaanvaihtoja koskevista ohjeista päätetään 24.3.

 

Lisätietoja:

  • Lue koronaohje
  • Lähetä koronaa koskevat kysymyksesi osoitteeseen korona@xamk.fi
  • Opiskelijat saavat opintojaksoja koskevat ohjeet opettajiltaan.