Junaliikenteen matkustajien määrä Kotkan ja Kouvolan välillä on laskenut kymmenillä tuhansilla samaan aikaan, kun matkustamisen tarve on kasvanut.

Maanantaina 10. joulukuuta avattiin kysely junaliikenteen aikataulujen parantamiseksi Kotka-Kouvola-välillä. Kysely on ensimmäinen osa kaupunkien välisen junaliikenteen kehittämiseksi tehtävää selvitystä, jonka on määrä valmistua huhtikuussa 2019. Selvitystä koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk.

Tarve selvitykselle on lähtenyt Kotkan ja Kouvolan kaupunkien sekä Kymenlaakson liiton aloitteesta ja se liittyy muun muassa junaliikenteen lähivuosina avautuvaan kilpailutukseen. Kotkan ja Kouvolan välinen junaliikenne kilpailutetaan osana Etelä-Suomen taajamaliikennettä ja kilpailutetun liikenteen on määrä alkaa kesällä 2022. 

– Kotka-Kouvola-yhteysvälin kehittäminen on maakuntaohjelman kärkihanke ja henkilöjunaliikenteen vuorotarjonnan lisääminen on yksi keskeisimmistä tavoitteista, kertoo aluekehitysjohtaja Riitta Kallström Kymenlaakson liitosta.

Junan käyttö on vähentynyt ja oman auton käyttö lisääntynyt

Selvityksessä etsitään aikataulua, joka sopisi yhä useamman käyttäjän tarpeisiin ja lisäisi junalla matkustamista. Kohderyhmää ovat työmatkustajat sekä opiskelijat. Viiden vuoden aikana junamatkustajien vuosittainen määrä on pudonnut yli 40 000:lla – viime vuonna kaupunkien välillä junalla matkusti enää 90 000 matkustajaa, kun vuonna 2013 määrä oli vielä 130 000. Samaan aikaan kuitenkin tarve matkustamiselle muun muassa työn ja opiskeluiden takia on lisääntynyt.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen viime vuonna tekemän lausunnon mukaan Kotka-Kouvola-välin työmatkustamisen potentiaali on noin 10 000 matkaa päivässä, josta jopa puolet voitaisiin tehdä käyttäen joukkoliikennettä. Nykyisillä junien aikatauluilla työmatkustaminen on useimmille kuitenkin lähes mahdotonta ja oman auton käyttö on suosituin liikkumismuoto.

– Junavuoroja on ensiavuksi lisätty jo maaliskuussa, mutta aikataulujen perusteellinen tarkastelu tulee vastaan ennemmin tai myöhemmin ja siksi selvitys on tarpeen, tietää tutkimuspäällikkö Tiina Poikolainen Xamkilta.

Raideliikenteen parempaan käytettävyyteen tähtäävä selvitys on avattu Kymenlaakson liiton verkkosivuille osoitteeseen www.kymenlaakso.fi, josta sen voi löytää etusivulta nimellä YHTEYSVÄLI–KYSELY. Kyselyyn vastaaminen vie 4-12 minuuttia ja se on avoin kaikille kymenlaaksolaisille. Kyselyyn voi vastata, vaikka ei matkustaisikaan junalla – kaikki tieto, joka auttaa yhteysvälin kehittämissä otetaan kiitollisena vastaan.

– Lähes poikkeuksetta kaikilla tuntuu olevan jonkinlainen mielipide junaliikenteestä ja aikataulujen toimivuudesta, kun aihe otetaan esille, sanoo Xamkin projektipäällikkö Petri Kähärä.

– Toivon, että saisimme runsaasti palautetta myös kyselyyn, sillä aihe on Kymenlaaksolle todella tärkeä ja ajankohtainen, hän jatkaa.

Kysely on avoinna vuoden loppuun saakka. Kysely on osa Xamkin Kotka-Kouvola-yhteysvälin kehittäminen-hanketta, jota rahoittaa Kymenlaakson liitto.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Petri Kähärä,
petri.kahara@xamk.fi, p. 044 702 8963