Luonnos uusista juna-aikatauluista sisältää yhdeksän lähtöä sekä Kotkasta että Kouvolasta – mukana myös myöhäisillaksi toivottu kulttuurijuna.

Tänään 4. maaliskuuta avautui kysely Kotka-Kouvola-junaliikenteen aikataulujen ja palveluiden kehitysehdotusten validoimiseksi. Kysely on kolmas ja viimeinen osa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin tekemää kaupunkien välisen junaliikenteen kehittämiseksi tehtävää selvitystä. Kyselyllä on tarkoitus vahvistaa junien lähtöaikojen sopivuus junan käyttäjille sekä saada palveluiden kehitysehdotukset käyttäjien tärkeiksi kokemaan järjestykseen. Kokonaisuudessaan selvitys valmistuu huhtikuussa.

Uusi aikataululuonnos perustuu joulukuussa 2018 tehtyyn julkiseen kyselyyn ja Kymenlaakson suurimpien työnantajien sekä kulttuurin ja urheilun tuottajien haastatteluihin. Aikataululuonnoksen pohjana on lähes 1500 ensimmäisessä kyselyssä saatua lähtöaikaehdotusta sekä Kotkasta että Kouvolasta.

– Ensimmäisen kyselyn pohjalta voitiin nähdä selkeitä eroavaisuuksia nykyiseen juna-aikatauluun ja toive illalla liikkuvalle ”kulttuurijunalle” pystyttiin selkeästi todentamaan. Uusi juna-aikataulu on laadittu nimenomaan käyttäjien toiveiden pohjalta, eikä vain yrittämällä parantaa vanhaa, kertoo Xamkin projektipäällikkö Petri Kähärä.

Kymenlaakson työelämällä hyvät valmiudet junan käytön mahdollistamiseen

Alueen yritysten sekä kulttuurin ja urheilun suurtuottajien haastatteluissa kävi ilmi, että valmiudet kestävän liikkumisen käyttöönottamiseksi ovat hyvät. Useilla työpaikoilla on käytössä toimintatapoja, jotka edistävät joukkoliikenteen käyttöä ja kestävään liikkumiseen kannustetaan – tosin monesti vain kampanjamaisesti esimerkiksi kesäisin. Urheilun ja kulttuurin puolelta toimivia junavuoroja on odotettu jo kauan. Hyvien yhteyksien uskotaan selkeästi lisäävän asiakasvirtoja ja niistä oltaisiin valmiita viestimään asiakkaille. Sujuva logistiikka on tärkeä osa asiakaskokemusta ja joukkoliikenne vastaisi myös asiakkaiden kasvaneeseen tarpeeseen lisätä vihreitä arvoja korostavia valintoja.

Haastatteluissa tuli esille myös hyvien liikenneyhteyksien merkitys rekrytoinneissa. Hyvistä kulkuyhteyksistä viestitään ja niitä korostetaan haettaessa osaajia oman kaupungin ulkopuolelta. Suurimmaksi esteeksi junan käytölle sekä joulukuun kyselyssä että haastatteluissa nousi sopivien vuorojen puute.

– Junan kysynnän ja tarjonnan suhteista on paljon ”mutu”-tuntumaa. Olemme halunneet löytää faktat ja osoittaa todellisen tarpeen. Sitä varten tämä viimeinen kysely on laadittu, Petri Kähärä sanoo.

Raideliikenteen parempaan käytettävyyteen tähtäävä selvitys on avattu Kymenlaakson liiton nettisivuille osoitteeseen www.kymenlaakso.fi, josta sen voi löytää etusivulta nimellä YHTEYSVÄLI–KYSELY. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Kysely on avoinna 4-17.3.2019. Selvitys valmistuu huhtikuussa 2019. Kysely on osa Xamkin Kotka-Kouvola yhteysvälin kehittäminen -hanketta, jota rahoittaa Kymenlaakson liitto.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Petri Kähärä, petri.kahara@xamk.fi, 044 702 8963