Merikeskus Vellamossa pidetyssä työpajassa 16.10.2017 osallistujat esittelivät lyhtyvideoiden avulla ideoitaan siitä, kuinka Kotkan uuden kampuksen ovet avataan sidosryyhmille ja yrityksille.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu käynnisti syyskuussa 2017 Kotkan uuden kampuksen suunnittelun. Nyt suunnitellaan toimintamallia eli mitä kampuksella halutaan tehdä ja miten opetus, palvelut ja muu toiminta kampuksella järjestetään. Esimerkiksi simulaattoreiden käyttäminen opetuksessa ja verkko-opetuksen määrä vaikuttavat paljonkin tilasuunnitteluun. Kun toiminta ja toimintatavat on määritelty, käynnistetään tilojen ja rakennusten suunnittelu.

Syksyn aikana järjestetään kolme työpajaa, joista tänään 16.10. oli vuorossa kaikille sidosryhmille avoin paja. Päivän teeman oli ”Miten Xamk avaa uuden Kotkan kampuksen ovet yrityksille ja kaupunkilaisille?”.

Työpajaan oli kutsuttu kaikki kampuksen suunnittelusta kiinnostuneet: Kotkan asukkaat ja sidosryhmien ja yritysten edustajia sekä Xamkin työntekijät ja opiskelijat. Osallistujia oli noin 60.

– Halusimme mahdollisimman monipuolisen joukon ihmisiä mukaan suunnitteluun, sillä ammattikorkeakoulun toiminta vaikuttaa laajasti Kotkan ja koko Kymenlaakson alueella. Järjestämme eri teemoilla kolme työpajaa, joista kaksi on suunnattu Xamkin opiskelijoille ja henkilökunnalle ja yksi on kaikille avoin, projektipäällikkö Anja Härkönen kertoo.

Yhteistyökumppaneina toimintamallin laatimisessa ja työpajojen fasilitaattoreina toimivat Toni Pienonen ja Mikko Korpela Business Arena / Crazy Town Oy:stä. He ovat olleet mukana esimerkiksi Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkehögskola Novian Medibothnia 2-kampushankkeessa ja Haaga-Helian Porvoon kampuksen suunnittelussa.

– Saimme työpajaan osallistujilta konkreettisia esityksiä siitä, miten työelämäyhteistyötä toteutetaan kampuksilla. Mukana olleet olivat todella innostuneita vaikuttamaan lopputulokseen. He haluavat avata uuden kampuksen kaikkien käyttöön – yrityksille, järjestöille, kaupunkilaisille. Kampusta pidetään yhteisenä asiana ja tärkeänä koko alueen vetovoimalle. Ainutlaatuista on, että Kotkassa on tarjolla upea sijainti keskelle kaupunkia. Loppupeleissä seinät ovat vain seiniä, toiminnan tekevät ihmiset. Ratkaisevaa on, millaista aktiviteettia kampuksella tullaan järjestämään, Toni Pienonen ja Mikko Korpela kuvailevat työpajan antia.

Seuraavaksi projektissa kootaan eri toimijoilta tulleita ideoita ja ehdotuksia yhteen.

– Koska uusi kampus on valmis vasta usean vuoden päästä, käynnistämme viimeisessä työpajassa joulukuussa 2017 arjen kokeiluja. Niissä Xamk ja sidosryhmät harjoittelevat uuden kampuksen mukaista toimintaa nykyisissä olosuhteissa ajatuksella ”Toimitaan kuin uusi kampus olisi jo totta”, Anja Härkönen, Toni Pienonen ja Mikko Korpela kertovat jatkosta.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Anja Härkönen
044 702 8273, anja.harkonen (at) xamk.fiM