Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun uusi kampus on saamassa Kotkan kaupungilta 18 miljoonan lisärahoituksen, jotta rakentaminen voidaan käynnistää kustannusten merkittävästä kasvusta huolimatta. Xamkin hallitus myös päätti vuoden 2022 lisäaloituspaikoista ja linjasi etätyökäytännöt. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ei tässä vaiheessa haeta uusia koulutusvastuita vuonna 2023 käynnistyviin koulutuksiin.

Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy sai Kotkan kampuksen rakentamiseen liittyvät tarjoukset viime viikolla. Hankesuunnitteluvaiheessa asetettuun tavoitehintaan nähden rakentamisen kustannukset ovat yli puolitoistakertaistuneet ja keväällä arvioituun nähden ne kasvoivat noin 18 miljoonaa euroa. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus totesi kokouksessaan 2.9.2021, että Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu vuokraa kiinteistön vain, jos vuokrataso ei merkittävästi nouse nykyisestä. Kampushankkeen varmistamiseksi Kotkan kaupunki ilmaisi, että haluaa tehdä tarvittavan lisäsijoituksen.

– Olen iloinen ja helpottunut sekä Xamkin että Kotkan puolesta. Uusi kampus vahvistaa ammattikorkeakoulua Kymenlaaksossa ja kasvattaa Kotkan vetovoimaa. Vuosien työ monien toimijoiden kanssa etenee nyt kohti kotisatamaa. Kantasatamaan syntyy kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskittymä, kiittää ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja ja Kotkan kantasataman kehittämisen ohjausryhmän pitkäaikainen puheenjohtaja Jyrki Koivikko.

Uuden kampuksen rakennuttaa Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy, joka vuokraa tilat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle. Kotkan kaupunki neuvottelee Kouvolan kaupungin ja Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n kanssa lisärahoituksen tarkasta muodosta sekä ajankohdasta vielä erikseen.

Xamkilla laaja koulutuskokonaisuus – uusia koulutusvastuita ei haeta

Korkeakouluilla on mahdollisuus syyskuun aikana esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Valtioneuvostolle uusia koulutusvastuita. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti, että uusia koulutusvastuita ei vuonna 2023 käynnistyviin koulutuksiin tässä vaiheessa haeta. Keskeisin peruste päätökselle on, että Xamk on viimeisten vuosien aikana laajentanut koulutustaan varsin voimakkaasti sekä käynnistämällä uusia koulutuksia että laajentamalla entisten koulutusten sisäänottoja.

– Viiden vuoden aikana tutkinto-opiskelijoiden määrä on noussut lähes 10 % ja avoimen ammattikorkeakulun opiskelijamäärä on viisinkertaistanut. Lisäksi tällä hetkellä on sekä valmisteluvaiheessa että käynnistymisvaiheessa lukuisia uusia koulutuksia. Ennen uusien koulutusvastuiden esittämistä meidän on tarkasteltava laajaa koulutuskokonaisuuttamme ja arvioitava henkilökunnan riittävyyttä ja jaksamista. Uuden koulutuksen käynnistäminen edellyttää myös noin kolmen miljoonan erillisrahoitusta, sillä koulutusten rahoitus saadaan vasta suoritetuista tutkinnoista, rehtori, toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen taustoittaa.

Peliteknologian koulutukseen 30 lisäaloituspaikkaa vuonna 2022

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu hakee 30 tutkintoon johtavan koulutuksen lisäpaikkaa Tietojenkäsittely ja tietoliikenne -ohjausalan peliteknologia-koulutukseen, josta valmistuneiden tutkintonimike on insinööri (AMK). Lisäaloituspaikoille saadaan niitä myönnettäessä myös erillisrahoitus.

Etätyöskentelyä linjattiin

Hallitus päätti, että toimiva johto voi valmistella etätyöohjeet ilman koko ammattikorkeakoulua koskevaa yleistä etätyöpäivien määrän kattoa. Etätyön osalta käytetään edelleen tehtäväkohtaista harkintaa ja valitaan Xamkin toimintojen ja tavoitteiden kannalta paras toimintatapa.

Uusi hallitus valitaan lokakuussa

Hallituksen kokouksessa 24.8.2021 päätettiin kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous 15.10.2021. Kokouksessa nimitetään ammattikorkeakoulun uudet hallituksen jäsenet.