Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus valitsi tänään 20.3.2019 Kotkan uuden kampuksen kolmesta luonnosvaihtoehdosta toteutettavaksi Kuori-suunnitelman. Luonnokset on suunnitellut työryhmä Arkkitehdit NRT Oy ja Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy.

– Uusi Kotkan kampuksemme tulee olemaan mielenkiintoinen lisäelementti kaupunkikuvassa. Kuori on laadukas ja näyttävä ratkaisu, joka sopii erittäin hyvin Kantasatamaan yhdessä Merikeskus Vellamon kanssa, iloitsee Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko.

 

Ensimmäisen luonnosvaiheen arkkitehtikuvissa on hahmoteltu Kotkan uutta kampusta. Yllä ilmakuvanäkymä Kotkan keskustan suunnasta. Nämä perspektiivinäkymät on tehty luonnosvaiheen suunnittelun tueksi; lopullinen toteutus tulee aikanaan varmasti poikkeamaan tästä enemmän tai vähemmän suunnitelmien tarkentuessa. Kuva: Arkkitehdit NRT Oy ja Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

Kuori on näyttävä rakennus, jonka tunnusomaisimmat elementit ovat suomumaisesti metalliverhoillut suuret kattolappeet, jotka muodostavat rakennukselle leijuvan hahmon. Ensimmäinen kerros ja Vellamon suuntaan aukeava julkisivu on luonteeltaan läpinäkyvä, mikä esittelee rakennuksen monipuolista toimintaa ja elävöittää ympäröivää kaupunkitilaa. Vinot kattolappeet muodostavat rakennukseen näyttävän aulatilan, johon sijoittuu kirjaston lisäksi monipuolisesti käytettävää opiskelutilaa. Rakennuksen katolle sijoittuu kattoterassi, josta avautuu näkymät merelle.

–  Kampuksen suunnitelmissa on otettu erityisesti huomioon energiatehokkuus. Lähtökohtana hyvälle energiatehokkuudelle on kompakti rakennus, jonka tilat on tehokkaasti suunniteltu. Etelään avautuvia suuria lasipintoja vältetään ylikuumenemisen estämiseksi, ja lisäksi rakennukseen on tarkoitus sijoittaa aurinkopaneeleita, arkkitehti Erkko Aarti kertoo.

Keskeisenä tavoitteena rakentamisessa on vastuullisuuden lisäksi tilojen muuntojoustavuus. Tämä oli huomioitu kaikissa suunnitelmissa.

–  Jos opetuksen tavat muuttuvat tulevaisuudessa, uudella kampuksella on mahdollista tehdä uudenlaisia tilaratkaisuja. Myös liikuntasali, jota myös viereen rakennettava uusi tapahtumakeskus käyttää, oli kaikissa vaihtoehdoissa mukana. Ravintolatilat tulevat puolestaan sijaitsemaan tapahtumakeskuksessa. Uusi Kotkan kampus rakennetaan pitkälle kapealle tontille, joten kaikki rakennusvaihtoehdotkin olivat pitkiä ja kapeita. Kaikissa vaihtoehdoissa näkyy meri, rakennuttajakonsultti Markku Toivola WSP Finland Oy:stä kertoo luonnosvaihtoehtojen yhtäläisyyksistä.

Hahmotelma sisänäkymästä Kotkan uuden kampuksen suunnittelun pohjaksi valitusta Kuori-suunnitelmasta. Luonnoskuvat ovat alustavia ja muuttuvat suunnittelun edetessä. Kuva: Arkkitehdit NRT Oy ja Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

Uusi kampus käytössä syyslukukaudella 2023

Arkkitehdit ja toukokuun aikana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun rekrytoitavat eri alojen erikoissuunnittelijat jatkavat suunnittelua valitun vaihtoehdon pohjalta. Alustavat luonnokset olivat suunnitelmia, joissa karkeasti hahmoteltiin kampuksen muotoa, materiaaleja, ulkonäköä ja tilojen sijoittelua.

Uusi kampus rakennetaan Merikeskus Vellamon ja suunnitteilla olevan tapahtumakeskuksen läheisyyteen. Kampuksen hankesuunnitelma mukainen koko on 15 500 brm2 ja tavoitehinta 38,5 miljoonaa euroa.

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekamin ja Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotkan kanssa on tehty aiesopimukset Ekamin merenkulkualan koulutuksen ja Merikotkan toimintojen siirtämisestä uudelle kampukselle, tilojen yhteiskäytöstä ja yhteistyöstä tilojen suunnittelussa. Uudelle kampukselle syntyy näin merenkulun koulutuksen osaamiskeskittymä.

Kampuksen rakentaminen alkaa kesällä 2021. Rakennus valmistuu ja otetaan käyttöön kesällä 2023. Syyslukukausi 2023 käynnistyy uudella kampuksella Kantasatamassa.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
hallituksen puheenjohtaja, Jyrki Koivikko, 040 670 5509, jyrki.koivikko (at) xamk.fi
rehtori, toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen, 050 312 5151, heikki.saastamoinen (at) xamk.fi