Aalto-yliopisto on nimittänyt tekniikan tohtori Mikko Kiviharjun kyberturvallisuuden työelämäprofessorin viisivuotiseen tehtävään. Professuuri rahoitetaan lahjoitusvaroin.

Sopimuksen mukaisesti työelämäprofessori kohdentaa puolet työajastaan yhteistyöhön Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ja Kymenlaakson alueen yritysten kanssa. Työelämäprofessori toteuttaa ja kehittää kyberturvallisuuden opetusta Xamkissa ja on säännöllisesti läsnä ammattikorkeakoulun Kotkan kampuksella. Kiviharju pääsee aloittamaan uudessa tehtävässään toukokuun alusta lähtien.

Kiviharju on toiminut vuodesta 2003 lähtien kyberturvallisuuden ja tietoturvallisuuden tekniikoiden parissa Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen informaatiotekniikkaosastolla, viimeisimmät vuodet salausjärjestelmien tutkimusalajohtajana. Hän väitteli tohtoriksi vuonna 2016 Aalto-yliopistossa. Kiviharjun pääosaamisalueet ovat informaatioturvallisuus ja salausteknologioiden sovellukset pääsynvalvonnassa ja tietoliikenteen turvaamisessa.

Työnsä puolesta Kiviharjulla on vankkaa asiantuntemusta myös valtiollisessa käytössä olevien tietoturvatuotteiden kansallisesta ja kansainvälisestä sääntelystä ja auditoinnista. Hän on edustanut Suomea NATOn verkkotietoturvan ja salausteknologioiden teknisissä työryhmissä ja on verkostoitunut hyvin myös suomalaisessa kyberturvallisuuden tutkimusyhteisössä.

– Hänen viimeisimmät julkaisunsa ovat liittyneet kriittiseen infrastruktuuriin, kuten rautatie- ja logistiikkajärjestelmien turvallisuuteen. Juuri tällaista kyberturvallisuuden ja logistiikan osaamisen yhdistelmää lähdimme hakemaan. Opetuksen ohella työelämäprofessori tuo asiantuntemustaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Kiviharju on erittäin kokenut kyberturvallisuusasiantuntija, jolla on laaja ja syvä tietämys aihealueista, toteaa työelämäprofessorin rekrytointiin osallistunut Xamkin vararehtori Mirja Toikka.

Digitalisaatio haastaa työelämän kehittämään kyberturvallisuutta ja riskienhallintaa

Kyberturvallisuuden työelämäprofessuuri edistää Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian toteuttamista sekä Kotkan kaupungin strategisia tavoitteita.

– Tämä tehtävä on erittäin mielenkiintoinen yhdistelmä teoreettista tutkimusta ja käytännön sovelluksia. Logistiikka digitalisoituu voimakkaasti, ja siellä otetaan jatkuvasti käyttöön uusimpia informaatioteknologian keksintöjä ennakkoluulottomasti. Kyberturvallisuuden kannalta logistiikan operatiivinen ympäristö on kuitenkin kovin eri tavalla rakennettu kuin perinteinen ICT-järjestelmä. Tämä tarkoittaa myös, että alueella on paljon tutkittavaa. Syntyperäisenä kotkalaisena tunnen myös tiettyä lukkarinrakkautta entistä kotiseutua ja sen kehittymistä kohtaan, joten toimessa aloittaminen on vähän kuin kotiin palaisi, mainitsee Kiviharju.

Digitalisaation kehittyminen lisää kyberturvallisuusalan kasvua ja kyberturvallisuus liittyy kasvavassa määrin yritysten ja organisaatioiden riskienhallintaan. Kotkassa on tarve kasvattaa tämän alan erityisosaamista alueella olevien merkittävien satamatoimintojen, meriliikenteen ja vilkkaan liikennöinnin takia. Kotkan kaupunki osallistuu säätiöiden, Xamkin ja yritysten ohella työelämäprofessuurin rahoitukseen.

– Mikko Kiviharjun osaaminen, kokemus sekä kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot täyttävät erinomaisesti Kotkan kaupungin odotukset työelämäprofessorille. Professuuri tukee Kotkan kaupungin tavoitetta kehittyä kokonaisturvallisuuden kärkikaupungiksi Suomessa, osana Kaakkois-Suomen turvapuiston toimintaa. Lisäarvoa tuo myös se, että Kiviharju on juuriltaan kotkalainen, jota kautta toimintakenttä on hänelle tuttu, toteaa kaupunginjohtaja Esa Sirviö.

Xamkin Kotkan kampuksella koulutetaan kyberturvallisuuden insinöörejä ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon insinöörejä. Molempiin tutkintoihin voi hakea tämän kevään yhteishaussa maaliskuussa. Koulutukset alkavat syksyllä 2023.

Kuva: Mikko Kiviharju